• Eempers
  • Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Vonken in de nacht door schoorsteenbrand

SOEST Er is niets vreemd aan als er rook uit de schoorsteen komt, maar als je weet dat het vuur in de open haard al anderhalf uur geleden is gedoofd, is dat toch aanleiding om de brandweer te alarmeren. Dat deed om middernacht een bewoner van de Beetzlaan dan ook nadat hij vreemde geluiden in de schoorsteen hoorde en buiten veel rook en vonken uit de schoorsteen zag komen.

De brandweer rukte met twee bluswagens en de hoogwerker uit, haalde de geringe inhoud van de haard naar buiten en bluste die af. Met inzet van de hoogwerker werden passende maatregelen genomen: het vegen van de schoorsteen met de ramoneur. Toen vaststond dat dit afdoende was gebeurd, konden de wagens terug naar de kazernes.

Gedurende de inzet van de brandweer was de Beetzlaan tussen de Nachtegaalweg en de Hellingweg voor doorgaand verkeer gesloten.