DSN stelt schriftelijke vragen over bomenkap Open Ankh

15-05-2019, 12:21 | Lezersnieuws | Yolande

Begin dit jaar is omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zorgcomplex op het terrein van De Open Ankh aan de Oude Tempellaan in Soesterberg. Daarmee is toen ook het lot bezegeld van 17 indrukwekkende bomen; zij moeten plaats maken voor de nieuwbouw. 

Deze week is begonnen met die kap. Midden in het broedseizoen! Er zaten nesten in, onder andere spechten, kapotte eitjes liggen op de grond. Democraten Soest Natuurlijk (DSN) is meteen in de pen geklommen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

"Juridisch gezien begint het broedseizoen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen", licht fractievoorzitter Yolande Gastelaars toe. "Maar bij de bomenkap op De Open Ankh zijn dus wel degelijk vogels, nesten en eieren verstoord en vernield zijn. Wij willen weten hoe het college daartegen gaat optreden." 

Kapverbod

Daarnaast wil DSN weten waarom de gemeente Soest in de omgevingsvergunning voor het kappen van een of meer bomen niet de officiele periode van het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli hanteert, maar de veel kortere periode van april t/m mei. Gastelaars: "En eigenlijk willen we dat de gemeente elke aanvrager van een kapvergunning verbiedt om tijdens de broedperiode te kappen, behalve in die situaties waarin de veiligheid in het geding is. Nesten zijn immers niet altijd goed te ontdekken, bovendien mogen vogels en nesten in nabijgelegen bomen ook niet verstoord worden."