• locatie sporthal

    K. Scholten

Een hal voor de sport: haalbaar en betaalbaar

16-03-2019, 18:23 | Lezersnieuws | yvonne

f

Soest2002

EEN HAL VOOR DE SPORT: HAALBAAR EN BETAALBAAR


Lees onze bijdrage tijdens de raadsvergadering 14 maart jl.:

Soest2002 staat voor het welzijn van al onze inwoners. Sport draagt bij aan het welzijn.

Allereerst zijn wij blij dat Beukendal vrijgespeeld blijft ten behoeve van woningbouw. Iets waar wij in de vorige periode hard voor gevochten hebben. 

Het voorliggende voorstel betreft het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een locatiekeuze. Niet meer en niet minder.

De financiën worden nu buiten beschouwing gelaten. Alhoewel we door dit uitstel al een verhoging van het budget meemaken: de btw en de bouwkosten.

Ik herinner me de winstwaarschuwing die het vorige college afgaf bij het doorschuiven van de beslissing over de sporthal.

Wij gaan ervan uit dat er een go/no go moment komt: de businesscase zal ons daarvoor de benodigde info verschaffen.

Instemmen met deze locatiekeuze houdt in dat de exploitatie minder efficiënt wordt, er een gymzaal in Overhees bijgebouwd moet worden en ook hier ontevreden omwonenden zijn.

Grote aarzeling dus bij Soest2002 of dit de juiste keuze is. Echter: de sport smacht naar een oplossing! Sport=welzijn=Soest2002.
Daarom stemmen wij in met nader onderzoek naar de betaalbaarheid van deze locatiekeuze.  

Fractievoorzitter Soest2002 Karin Scholten