• Beveiligingscamera

    NIPW

‘Camera’s en deurbelcamera’s schrikken inbrekers af’

28-05-2020, 14:24 | Lezersnieuws | Machteld Blokhuis

In de afgelopen maanden, met veel thuiswerkende mensen, zijn er veel minder inbraken gepleegd. De politie spreekt over tientallen procenten minder. Inbrekers willen namelijk niet het risico lopen betrapt te worden. Maar als we straks weer minder thuis hoeven te werken, hebben inbrekers misschien wel extra aandrang om op pad te gaan. De ervaring leert dat ze dan de goed beveiligde huizen overslaan. Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraken bij de politie, zegt hierover: “Als een inbreker een (deurbel)camera signaleert, zal hij eerder het hazenpad kiezen. Ze hebben een grote afschrikkende werking. Bij een onderzoek in Almere in 2018 waarbij in een bepaalde wijk, waar veel werd ingebroken, bijna 100 digitale deurbellen werden geplaats, nam het aantal woninginbraken sterk af”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft van de mensen die een inbraak hebben meegemaakt, om die reden een (deurbel)camera hebben geplaatst.

Dit blijkt uit onderzoek van de twaalfde Nationale Inbraakpreventie Weken. Coen Staal, voorzitter: “Vooral na een inbraak of poging tot inbraak­ grijpt men 2 tot 2,5 keer vaker naar dit hulpmiddel. Sloten worden vaak direct na een inbraak vervangen, en in bijna de helft van de gevallen plaatst men tegenwoordig ook gelijk een camera.”

‘Camera in Beeld’ is een beveiligde databank van de politie, waarin adressen staan van personen die hun beveiligingscamera hebben aangemeld. Heeft u een camera en wilt u zich aanmelden bij deze databank? Meld u dan aan op www.politie.nl
De inbraakcijfers dalen al jaren, maar het is nog steeds nodig om aan inbraakpreventie te blijven werken. Download de Inbraakpreventie-app die je vindt met de woorden: Stop Inbraak.

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2019 was dit gedaald tot onder de 40.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring, Securitas Direct en Yale. Daarnaast werkt het NIPW samen met het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.