• Het gemeentehuis van Soest

    Open source (Wikimedia Commons)

POS: "college maakt inwoners monddood"

22-05-2020, 11:03 | Lezersnieuws | Gerben Stormbroek

SOESTERBERG – Veel inspanning ten spijt is het de fractie van POS niet gelukt om een debat op de agenda van de gemeenteraad te krijgen over het proces naar besluitvorming voor een nieuw bestemmingsplan voor landgoed de Oude Tempel. Volgens het plan moet het monumentale bos worden gekapt om plaats te maken voor woningen. Het oude bestemmingsplan is in 2017 vastgesteld en vorig jaar vernietigd door de Raad van State. Deze vernietiging gebeurde op initiatief van inwoners die het niet eens waren met de vaststelling. De Raad van State in Den Haag oordeelde dat de gemeenteraad onzorgvuldig heeft gehandeld en vernietigde het volledige plan. 

Het college kiest nu voor een verkorte procedure. Het college heeft daarmee besloten dat niet alle betrokkenen op dit nieuwe plan mogen reageren voor besluitvorming. Het is echter aan de gemeenteraad om te beslissen of het hiermee eens is. Kan deze verkort, waardoor een groot deel van het oorspronkelijke plan overeind blijft na vernietiging door de Raad van State, of zijn er genoeg redenen om te kiezen voor een normale procedure. Een belangrijke vraag daarmee is ook of de raad het terecht vindt dat met de ?verkorte procedure inwoners buitenspel mogen worden gezet. Bij een verkorte procedure mogen namelijk alleen de eerdere bezwaarmakers opnieuw naar de Raad van State.

Zorgvuldigheid, zeker bij een buitengewoon gevoelig onderwerp als de Oude Tempel, is voor POS essentieel. Uitspraken als “we horen het wel van de Raad van State als we de verkeerde procedure hebben gevolgd”, schieten POS en gelukkig ook een aantal andere raadspartijen in het verkeerde keelgat. POS vindt het een schande dat een meerderheid van de gemeenteraad het toetsen van plannen overlaat aan de rechter en de inwoners, die vaak veel geld kwijt zijn aan de procesgang. 

Los van het juridische vraagstuk is er het vraagstuk van participatie. In het coalitieakkoord van het huidige college staat: “participatie in een eerder stadium: daardoor kunnen inwoners meer invloed uitoefenen via een actieve inbreng.” Helaas lijken de collegepartijen GGS, VVD, D66 en ChristenUnie/SGP zich niet veel meer van hun verkiezingsbeloftes uit 2018 te herinneren. Inwoners zien na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan misschien dat hun wens voor een gele lantaarnpaal wordt gehonoreerd, maar daar is alles mee gezegd. Na de zogenaamde inspraakfase is het namelijk het college dat bepaalt wat het met welke inspraak doet. Daarmee is inspraak een lege huls.