• Piroschka van de Wouw

Basisscholen Smitsveen blijven op eigen locatie

SOEST De gemeente heeft samen met basisscholen de Waterink en de Egelantier in Smitsveen onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor toekomstbestendige huisvesting. Er is onder andere gekeken naar de optie om de beide scholen samen te voegen in één gebouw. Na onderzoek is gebleken dat beide scholen op hun huidige locatie gehuisvest blijven.

Dit betekent dat de Waterink in haar eigen schoolgebouw blijft zitten en de Egelantier in het Breed Educatief Centrum de Plantage. Dit willen de scholen zelf graag en bovendien schept het kansen voor nieuwe functies in de Plantage, zoals een ontmoetingsruimte.

Wethouder van Berkel: „Ik ben erg blij met deze uitkomst. Doordat de scholen willen blijven zitten ontstaat er letterlijk ruimte voor meer ontmoetingsmogelijkheden in Smitsveen." 

PARTICIPATIETRAJECT Voor verdere invulling van de Plantage wordt een participatietraject gestart. Naast de beide scholen zullen ook inwoners en organisaties die actief zijn in de wijk worden betrokken. Van de Daniëlschool en de 3e van der Huchtschool was al eerder duidelijk dat zij op hun eigen locatie blijven.