• Soester Courant

Besluit locatie sporthal uitgesteld

SOEST Omdat aan zowel de Dorpsstreek als Beukendal nadelen kleven, stelt het college de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal uit. Na de verkiezingen mag het nieuwe college de draad oppakken. Dat stelt het huidige college voor aan de gemeenteraad die begin februari zal instemmen met het uitstel.

De Dorpsstreek is volgens de wethouders Janne Pijnenborg en Jannelies van Berkel financieel, ruimtelijk en verkeerskundig de beste locatie voor een nieuwe sporthal, maar ontbeert draagvlak van de bewoners in Overhees.

Beukendal kan wel rekenen de sympathie van de bevolking, maar is tevens een dure oplossing. De structurele kostenbesparing die is opgelegd aan de sportsector wordt dan niet gehaald. Sterker: er zal nog meer geld de deur uitgaan, omdat dan de sportzaal van het Willaertgebouw in stand moet blijven en er op termijn een nieuwe sportzaal moet worden gebouwd.

Daar komt bij, zegt wethouder Janne Pijnenborg, dat de locatie Beukendal dan niet meer beschikbaar komt voor woningbouw, en dat is wel de intentie van het gemeentebestuur.

Dat de verkiezingen voor de deur staan, heeft mede een rol gespeeld in het uitstel. Het was de bedoeling om voor zowel Beukendal als de Dorpsstreek een businesscase op te stellen en daarna een keuze te maken. Beukendal druist tegen eerdere raadsbesluiten in.

Het college vindt daarom dat de gemeenteraad eerst maar eens moet bepalen of hij pertinent aan de kaders wil vasthouden of niet. Daarvoor zijn, vindt het college, de twee maanden die resten voor de verkiezingen, te kort. Het politiek gevoelige onderwerp komt daarom op het bordje van het nieuwe college te liggen.

Volgens de wethouders baalt de binnensport van het uitstel, omdat de betreffende clubs nu in sterk verouderde accommodaties spelen.

(Later meer)