• Jaap van den Broek

Bezwaar tegen sporthal

SOEST Bewoners van de Soester Engweg staan niet te juichen voor de bouw van een sporthal. Die komt min of meer voor hun deur te staan.

Johan van Beek

Dat is tenminste het idee van de gemeente Soest. Die wil naast Sportboulevard De Eng een tweede sporthal realiseren ter vervanging van Beukendal (anno 1969). Omwonenden werden woensdagavond ingelicht door de gemeente, onder anderen door sportwethouder Harrie Dijkhuizen. Tijdens die bijeenkomst bleek al dat de buurt het plan allesbehalve omarmd. Sommigen voelen zich voor het blok gezet en er werd woensdagavond al over juridische stappen gesproken.

Die tactiek is vooralsnog voorbarig, want het college zal de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek hoe dan ook eerst door de gemeenteraad moeten loodsen. Pas daarna zal een concreter voorstel worden geformuleerd, waarin ook de financiële randvoorwaarden worden meegenomen.

Twee jaar terug ontstond er in Overhees veel onrust toen het vorige college met het plan kwam om op de locatie van het Orlandogebouw een nieuwe sporthal te bouwen, Het verzet was zo groot dat de gemeente zes (alternatieve) locaties onder de loep nam, maar geen één ervan kon volgens de wijk het daglicht verdragen.

De sporthallocatie werd een verkiezingsitem. Bij de lokale verkiezingen in maart van dit jaar won GGS veel stemmen (en zetels) in Overhees, omdat het zich sterk had gemaakt voor een sporthal buiten Overhees.

Als nieuwe locatie heeft het huidige college de Dalweg op het oog, naast het sport- en zwemcomplex. Het vormt onderdeel van de ontwikkeling van het Dalweggebied. Als Beukendal plat gaat, kunnen daar woningen worden gebouwd. Het liefst betrekt Soest bij die woningbouw ook de plek van het politiebureau.

Het heeft er nu al alle schijn van dat bewoners van de Soester Engweg, en mogelijk directe omgeving, zich gaan verzetten tegen een nieuwe hal bij hun huis. Of dat protest net zo volumineus en sterk zal zijn als vorig jaar in het dichter bevolkte Overhees, zal moeten blijken.