• Jaap van den Broek

Bijna 2 miljoen voor aanpak van Smitsveen

SOEST Eenmalig 1,5 miljoen euro en nog eens 200.000 euro op jaarbasis mag de gemeente besteden om de problemen in Smitsveen aan te pakken.

Er worden in elk geval twee straatcoaches aangesteld voor de periode van minimaal één jaar. Zij zullen zich vooral bemoeien met de bestrijding van jeugd- en jongerenoverlast. De inzet van straatcoaches is een initiatief van de PvdA, dat veel politieke bijval kreeg. Fractievoorzitter Adem Baskaya heeft zich er achter de schermen druk voor gemaakt.

Verder zijn nog niet alle maatregelen en projecten voor de wijk bekend of uitgewerkt. De gemeente verwacht in het najaar met een reeks van voorstellen te komen. Al bijna een jaar zijn een projectteam en twee stuurgroepen bezig om concrete plannen te maken.

GGS en Burgerbelangen stemden tegen dit onderdeel van de Kadernota. Ze vinden het bedrag van 1,5 miljoen dat eenmalig wordt uitgegeven, te hoog. Sommige fracties vinden het niet juist dat hetbedrag uit het egalisatiefonds Sociaal Domein (inhoud: ruim 5 miljoen euro) wordt gehaald.

STRAATCOACHES Het is de bedoeling dat de straatcoaches op korte termijn in Smitsveen aan de slag gaan. Hoe precies ze de jeugd- en jongerenproblematiek moeten bestrijden, wordt nog nader omschreven.

Er is in politieke kringen ook nog wat discussie over de vraag of de twee medewerkers uit de wijk zelf moeten komen, of dat het beter is om 'buitenstaanders' te werven. Overigens kunnen de straatcoaches ook in andere wijken worden ingezet om overlast door jongeren te beteugelen dan wel preventief te bestrijden.

Bij het indienen van haar initiatiefvoorstel voor straatcoaches had de PvdA de zegen al binnen van Soest2002, VVD, D66 en CDA al ontvangen. Tijdens de raadsvergadering haakten donderdagavond GGS, CUSGP en LAS aan.

Verder wil de gemeente de komende jaren op tal van aspecten flink inzetten om de situatie in Smitsveen 'van achter de voordeur' te verbeteren. In de wijk zijn bijna honderd nationaliteiten vertegenwoordigd,. Cultuurverschillen leiden soms tot onderling onbegrip. Er is sprake van bovengemiddelde taalachterstand en armoede.

VOETBALKOOI Om de herrie in de voetbalkooi aan de Smitsweg 's avonds laat en 's nachts te voorkomen, is de kooi tussen 23:00 tot 8:00 uur verboden terrein. Volgens GGS wordt dat verbod vaak aan de laars gelapt en klimmen er geregeld jongeren op het dak van de naastgelegen sportzaal. De raadsfractie baseert zich op 'regelmatige' klachten van omwonenden die haar bereiken. GGS vraagt het college daarom om duidelijk te gaan handhaven in het hart van Smitsveen. ,,Dat zal een positief signaal zijn naar de buurtbewoners. Hun geduld raakt op", aldus Jan Paauw namens de fractie.