• Brandweercommandant Martijn Steman van post Soesterberg tijdens zijn toespraak.

    Eempers

Brandweer Soesterberg blijft werven voor overdag

SOESTERBERG Hoewel het korps Soesterberg vijf jaar geleden niet wist of de brandweerpost wel open zou blijven, is sluiting voorkomen. Dat is winst voor de gemeenschap van Soesterberg. ,,Het is heel goed dat u al generaties lang klaar staat te dienst van de bevolking.'' Met deze woorden richtte burgemeester Rob Metz zich vrijdagavond tijdens het korpsdiner ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de verenigingen en korpsen Soest en Soesterberg speciaal tot de Soesterbergers.

Hij bedankte hen voor hun inzet op momenten dat hun hulp werd ingeroepen. Postcommandant Martijn Steman stelde dat in al die jaren één ding niet is veranderd: de vrijwilliger. ,,De wereld om ons heen verandert, sneller en digitaler, maar de essentie niet. We staan klaar voor mens en dier, elke dag, 24 uur, bij nacht en ontij.''

Hij haalde een passage aan uit het jubileumboek 't Alarmsignaal roept om den spuit, uitgegeven bij het 85-jarig bestaan van korps en vereniging over 'het nut en belang voor de bevolking van Soesterberg door de jaren heen'. ,,Het is een geschiedenis van nu eens plezierige, dan weer minder plezierige ervaringen. Dat is nu eenmaal het verenigingsleven. Maar juist in moeilijke tijdens toonde de vereniging zoveel veerkracht, dat het positieve altijd weer de overhand kreeg. Zo hoort het ook te zijn – en te blijven!''

WERVINGSACTIES Ook voor het korps Soesterberg was het druk in voorjaar en zomer met veel natuurbranden. ,,Ondanks de zomervakantie zijn wij toch in staat geweest de paraatheid te verzekeren en het materieel de weg op te krijgen, zelfs interregionaal.'' Om ook in de toekomst de paraatheid te kunnen garanderen zijn er de laatste jaren wervingsacties. Die leverden dit jaar drie nieuwe vrijwilligers op in Soesterberg. Zowel in Soest als Soesterberg ligt de nadruk op het overdag beschikbaar zijn. In een presentatie aan de raadsleden heeft Steman hun gevraagd om bij elk werkbezoek de brandweer onder de aandacht te brengen.

OEFENEN Volgens Steman heeft de post Soesterberg qua oefenen flinke stappen gemaakt. ,,Dat wil niet zeggen dat we er nu zijn. Oefenen blijft een wezenlijk onderdeel om ons voor te bereiden als het er echt om gaat.'' Binnenkort is er een grote oefening bij Domeinen en in december een realistiscxhe oefening in Weeze in Noordrijn-Westfalen.

VERVANGEN Na de presentatie vorig jaar staan de nieuwe tankautospuiten op de uitruk. Steman zei goede hoop te hebben dat op korte termijn ook de voertuigen in Soesterberg vervangen worden, al zijn die onlangs voorzien van nieuwe materialen, zoals redgereedschap op accu, zaagkleding en diverse meetapparatuur. Volgend jaar is er de aanbesteding voor redvoertuigen en bluskleding.

GEHULDIGD Werden bij korps Soest de jubilarissen Arco Harmans en René Wallenburg gehuldigd, bij het korps Soesterberg werd Mirjam van Laar gehuldigd voor haar 12,5-jarig jubileum. Zij is als onderbrandmeester en bevelvoerder veelzijdig inzetbaar, niet alleen voor de repressieve kant, maar ook door haar medewerking binnen de vereniging aan de organisatie van veel evenementen. Bovendien brengt zij haar kennis over op nieuwe aspiranten.