• Pixabay

Financiële steun voor maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties

SOEST De gemeente Soest vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat maatschappelijke en culturele organisaties blijven voortbestaan. Daarom heeft het college van B&W besloten deze organisaties financieel te steunen als ze in financiële problemen zitten door de coronamaatregelen.

,,We ontvingen de afgelopen periode een aantal verzoeken tot steun. Om de aanvragen op een gelijkwaardige manier te kunnen behandelen, zijn voorwaarden omschreven waaraan de gemeente gaat toetsen", schrijft de gemeente in een persbericht. ,,Zo kunnen ook aanvragen getoetst worden die wellicht nog gaan volgen. Eén van de voorwaarden is dat er door de aanvragende organisaties geen gebruik kan worden gemaakt van andere regelingen en er geen reserves zijn. De steun is echt bedoeld voor acute nood."

De gemeente kan moeilijk inschatten hoeveel aanvragen voor financiële steun er vanuit vrijwilligersorganisaties zullen komen. ,,Dat hangt vooral af van de situatie in de komende periode."