• Marie-Louise Loomans, initiatiefneemster van het geschiedschrijvingsproject: ,,Ik wil graag vanuit emotie en beleving van het jonge kind terugkijken op de coronatijd. -

    Jaap van den Broek
  • Deel van de tekening zoals Rosa Lampert de coronatijd ziet.

    Rosa Lampert
  • Gedicht van Joaquin van Heijstee, een van de vele inzendingen.

    Joaquin van Huijstee

Kinderen schrijven in coronatijd geschiedenis

SOEST Alex is basisscholier en mede-auteur van de geschiedenis. Een stuk(je) historie dat over duizend jaar zomaar ergens in de grond van Soest gevonden kan worden. Hij begint zijn verhaal dan ook treffend: ,,Hoi kinderen, ik weet niet welk jaar het bij jullie is. ik wil jullie graag wat vertellen over het jaar 2020. In het jaar 2020 was er een virus genaamd coronavirus.”

Mirjam Liefbroer

Alex is niet de enige die zijn verhaal heeft opgeschreven. Al meer dan honderd kinderen zetten hun belevingen op papier. Aanleiding: het project ‘Geschiedenis? Die schrijven wij zelf!’, waarbij basisscholieren uit groep 6, 7 en 8 hun ervaringen met de coronatijd documenteren. Verhalen, verslagen, gedichten, liedteksten, stripverhalen: alle creatieve vormen zijn welkom.

Leerkracht Marie-Louise Loomans is initiatiefnemer van het project. ,,Al gauw was mij duidelijk: de coronatijd gaat enorme impact hebben op het verloop van de geschiedenis. Deze periode zal later een groot deel van de geschiedenis behappen. Deels zal dit worden ingevuld door de officiële geschiedschrijvers, maar ik wilde daar graag vanuit emotie en beleving van het jonge kind op terugkijken. Hoe hebben zij dit beleefd? En hoe gaan zij dit omschrijven?”

Van alle inzendingen worden de beste honderd gebundeld in een boek. ,,Het boek kan helpen om deze gebeurtenissen, die op veel jonge kinderen een emotioneel effect hebben, beter te verwerken. Want veel kinderen zullen later met gemengde gevoelens terugkijken op deze bijzondere periode. Ook is het mooi om hen voor in de toekomst iets te kunnen geven - iets wat zij kunnen delen met elkaar.”

Kinderen geven aan dat ze het heel fijn vinden hun verhaal te kunnen delen 

Alle scholen in de regio zijn benaderd om mee te doen aan het project. Het enthousiasme bij kinderen om hun ervaring te delen is groot, merkt Loomans. ,,Kinderen geven aan dat ze het heel fijn vinden hun verhaal te kunnen delen. Dat schrijven sommigen ook in hun verslag. Het schrijven en tekenen heeft een therapeutische werking. Hoewel dit ook geldt voor volwassen, is het voor kinderen nog belangrijker. Zij zijn verbaal nog niet zo goed in staat om hun gevoelens te benoemen, maar op papier gebeurt het wel.”

KNUFFELEN In het verhaal van Alex zijn niet alleen de voordelen van de crisis te lezen, zoals het buitenspelen met zijn vriendjes, het spelen van zijn favoriete game Fortnite en het vele tv kijken. Ook nadelen passeren de revue. Het volgen van digitale lessen is niet zo prettig, en het missen van opa en oma is ook jammer. Want door de coronamaatregelen zijn die bezoeken toch anders dan voorheen. ,,Soms deed ik dat wel om eten te brengen en dan moesten we anderhalve meter afstand houden. Vooral mijn oma vond dat moeilijk, die wil altijd met mij knuffelen.”

IMPACT Ook andere kinderen schrijven of tekenen over hun ervaring. Zo vertelt Amy over de impact van het virus op de luchtkwaliteit en Normigia over het niet kunnen vieren van haar verjaardag met vrienden. Wat opvalt in de reeds ingestuurde verhalen is het missen van de dagelijkse gang van zaken: het afspreken met vrienden, het naar school gaan of sporten. Naast de inhoud van de verhalen, is soms ook de vorm opvallend. Loomans: ,,Je ziet geregeld spelfouten of onsamenhangende verhalen. Maar ik ga daar niks aan veranderen, ik wil het authentiek laten. Het zijn kinderen - juist die authenticiteit maakt het aandoenlijk en grappig. Daarnaast laat het ook zien hoe belangrijk het onderwijs is.”

SPANNEND IDEE Het project houdt niet op bij het boek. Alle ingezonden bijdragen worden eind 2020 in een verzegelde tijdcapsule gestopt, die ergens in Soest de grond in gaat. ,,Dat is voor kinderen een spannend idee, misschien wordt die capsule over duizend jaar wel gevonden!” In de capsule komen zowel de digitale als papieren inzendingen. Want misschien kan men tegen de tijd dat de capsule boven de grond komt, niks meer met een USB-stick. ,,Dan moeten ze net als met spijkerschrift of hiërogliefen heel veel moeite doen om het te ontcijferen. Dat willen we voorkomen.”

INZENDEN De hele zomervakantie kunnen kinderen nog verhalen insturen en meeschrijven aan hún stukje geschiedenis. De inzendingen kunnen gestuurd worden naar Marie-Louise Loomans: creadagia@gmail.com.