• Eempers

De Postiljon is aan vervanging toe

SOESTERBERG Zestig jaar oud is het schoolgebouw de Postiljon van het christelijke basisonderwijs aan de Generaal Winkelmanstraat. Zolang is z'n voorganger aan de Postweg niet in gebruik geweest. De eerste chr. school werd in 1922 geopend. in 1958 werd een nieuwe school gebouwd waarin een jaar later de eerste leerlingen les kregen, zestig jaar geleden dus. Er zijn plannen in de maak voor een gebouw dat aan alle eisen voldoet.

De plek ervan staat nog niet vast. ,,Het kan zijn op deze locatie, maar ook in of dichtbij een nieuwe woonwijk. Daarover hopen we over een half jaar toch wel duidelijkheid te hebben," zegt directeur Jeannette de Ronden. Ze hoopt dat het in 2022 zover is, precies honderd jaar nadat het Soesterberg voor het eerst christelijk onderwijs kreeg. ,,Het zou prachtig zijn om dan een nieuw gebouw te presenteren. Ik denk ook dat het hard nodig is. Ik heb nu al veel intakegesprekken. Alle scholen gaan groeien en we moeten natuurlijk ook al die kinderen kwijt." De Postiljon is daarover nu in gesprek met de gemeente en met een bureau dat de school begeleidt.

GEDATEERD Het schoolgebouw is volgens De Ronden gedateerd. De school voelt erg het gemis aan een aula en het gebouw heeft bijvoorbeeld een smalle, lange gang die niet is verbreed toen er een stuk werd aangebouwd. ,,We hebben geen extra ruimtes, terwijl kinderen tegenwoordig veel meer moeten samenwerken. Hier moeten we dat doen op de gang. Dat is niet echt inspirerend. Na zestig jaar hebben we, ook met het oog op groei van Soesterberg, wel recht op in ieder geval een vernieuwd gebouw," zegt De Ronden.

RUIMTE NODIG Er zijn nu acht groepen, straks door de groei misschien wel tien. Dat betekent een groter gebouw met meer leerlingen, dus ook meer lokalen. ,,Al is het de vraag of je in een nieuwe school echt lokalen moet hebben of lokalen met tussenruimtes. De wijze van lesgeven heeft grote invloed op het gebouw. Wij missen heel veel extra ruimte. Juist in die samenwerkingsmomenten wil je dat kinderen in kleine groepjes ergens vlakbij kunnen werken. Anders heb je geen zicht meer op wat kinderen doen en kun je ze niet ondersteunen. Ze werken ook met allerlei materialen dus dan is het ook wel prettig als je wat extra ruimte hebt. Misschien is er wel behoefte aan bijvoorbeeld een technieklokaal waar je gemakkelijk dingen kunt maken. Je hebt ook behoefte aan een goede buitenruimte. Hoe mooi zou het zijn als je een tuintje kunt aanleggen. We merken wel dat we veel meer ruimte nodig hebben als we het onderwijs zo betekenisvol willen geven."

WENSEN De leerlingen van de Postiljon hebben allemaal kunnen meedenken over hoe de nieuwe school er in hun ogen uit zou moeten zien. De buitenruimte vinden ze erg belangrijk. Die is in de loop der jaren erg ingeperkt door uitbreidingen aan bijna alle kanten van de school. Ook de binnenruimte vinden ze van belang. Er zouden volgens hen onder meer een mediatheek, computerruimtes, stilteplekken en een aula moeten komen. In een later stadium zal duidelijk worden in hoeverre de ideeën van de kinderen in de nieuwe school, verwerkt konden worden.