• Stan Uyland, voorzitter van het Fonds voor Soest, opent de startbijeenkomst. Er werd vrijdag al gedoneerd aan goede doelen.

    Jaap van den Broek

Fonds met wortels in samenleving

SOEST In de Molenaarskamer van De Windhond was vrijdagmiddag de kick-off van het Fonds voor Soest. Van de circa zeventig gasten waren er vijftig speciaal uitgenodigd uit allerlei 'hoeken en gaten' van de Soester(bergse) samenleving. Zij reikten de eerste cheques uit aan goede doelen, waardoor projecten ondersteund worden die weer impact hebben op de samenleving.

Astrid van den Hoek

Vastgoedondernemer Stan Uyland schudt samen met medebestuursleden Aart Buijvoets, Armand Trippaers, Peter van der Torre, Magdaleen Timmermans, Marc Bouckaert en Wouter van Veeren heel wat handen tijdens de startbijeenkomst. Als initiatiefnemer van het fonds begon Uyland al in 2016 met het werven van bestuursleden en uitzetten van lijntjes bij de gemeente, lokale organisaties, bestaande fondsen in Soest en Soesterberg en uiteraard bij geïnteresseerde inwoners.

PROFITEREN Vanuit zijn werk in het vastgoed en allerlei nevenactiviteiten in de gemeente, kent Uyland de Soester(bergse) samenleving als geen ander. Het fonds komt vanuit zijn wens iets te doen waar de hele samenleving van kan profiteren, door projecten van goede doelen te ondersteunen. ,,Niet alleen ondersteuning in geld, maar ook met advies en als een soort gidsfunctie voor de goede doelen om mensen aan elkaar te koppelen die een project verder kunnen brengen. Bouwen aan een socialer en vitaler Soest, daar draait het om." Een idee dat op veel ondersteuning kon rekenen. In het comité van aanbeveling zitten onder anderen burgemeester Rob Metz, Koos Spee, Rob Tuizinga en Koos Nieuwland.

KOEPEL Fonds voor Soest vloeit voort uit het landelijke concept Lokale Fondsen Nederland. Dit is de ondersteunende koepelorganisatie voor lokale fondsen, waarvan er in het hele land inmiddels al 30 actief zijn en er nog 35 in oprichting zijn. Wie doneert of nalaat aan het Fonds voor Soest of een inzamelingsactie houdt, weet dat het geld naar lokale projecten gaat.

Bestuurslid Van der Torre: ,,In het bestuur is juridische kennis aanwezig zodat alles goed wordt geregeld. Het gaat echt om schenkingen waarbij de schenker zelf niet exact weet aan welk doel hij wil geven. Als je dat wel weet, geef dan vooral rechtstreeks aan die organisatie. Maar als je bijvoorbeeld alleen een interessegebied hebt waar je financiële steun aan wil geven, dan kunnen wij er een concreet project bij zoeken. In overleg met de schenker wordt alles dan vastgelegd."

CHEQUES Goede doelen kunnen de projecten bij het Fonds voor Soest aanmelden en komen dan op de website fondsvoorsoest.nl te staan. Voor de kick-off hebben Uyland en consorten vast vijf projecten uit verschillende sectoren uitgekozen. Na een korte pitch van de betreffende goede doelen, schenken vijftig uitgenodigde inwoners van Soest en Soesterberg en vertegenwoordigers van lokale organisaties een cheque van 25 euro aan een van de organisaties: de eerste gelden die via donaties en vanuit het bedrijfsleven in het fonds zijn gekomen.

MENS EN DIER Met dank aan wat spontane verdubbelingen, krijgt de SWOS uiteindelijk 50 euro voor het organiseren van een pop-up museum om ouderen meer met kunst te laten doen, haalt het Bram Bartels G-toernooi 350 euro op voor de komende editie van het evenement en kan IVN Eemland met 200 euro de nodige notenbomen aanplanten die goed zijn voor mens en dier.

ZORGEN Verder komt een aparte jeugdoefenruimte voor Muziekvereniging Odeon met 500 euro een stap dichterbij en kan Hospice De Luwte met 575 euro aan de slag met vervanging van de zonneschermen en ander noodzakelijk onderhoud aan het pand. Mooie voorbeelden van, zoals burgemeester Metz het bij aanvang zei: 'hoe we voor elkaar zorgen in Soest'. Zijn oproep: ,,Help mee Soest de sociale gemeente te laten blijven die het is."