• Eempers
  • Eempers

Geen dreiging omvallen boom maar scheefgroei

SOEST Het was gezichtsbedrog op de Akkeren. Weliswaar leek een hoge boom het zaterdagmiddag in de storm te begeven, maar de brandweer die voor stormschade was gewaarschuwd stelde vast dat die kans niet groot genoeg was om direct maatregelen te nemen. De beller was in de veronderstelling dat de boom door de storm tegen een houten schutting was geblazen die daardoor uit het lood was geraakt. Het bleek echter dat die situatie al enige tijd bestond en dat de boom was scheefgegroeid.

Jan van Steendelaar

In eerste instantie was het de bedoeling om de parkeerplaats die vol met auto's stond te laten ontruimen, maar na onderzoek werd daarvan afgezien. De brandweer stelde vast dat er bij de wortels van de boom geen grondbeweging was en er ook overigens geen tekenen waren die erop duidden dat er gevaar voor omvallen dreigde. Daarom was er voor de brandweer niets te doen en konden deze vrijwilligers onverrichter zake terug naar de kazerne.