• De kantine van De Eng (tijdens een informatieavond over de sauna openingstijden).

    Ronald Kersten

Geen kantine in nieuwe sporthal

SOEST In de nieuwe sporthal aan de Dalweg wordt geen ruimte gereserveerd voor een kantine. De Sport Federatie Soest (SFS) kan daar mee leven. Maar de huidige kantine moet wel 'groter en vooral gezelliger worden'.

Hans Veltmeijer

Er is al een kantine in Sportboulevard de Eng, een tweede er vlakbij is onnodig, oordeelt het college. Het zou de samenwerking tussen sportclubs niet bevorderen en bovendien veel extra kosten betekenen.

UITBATEN De huidige kantine wordt gerund door Optisport, de exploitant van het sport- en zwemcomplex. Dat contract loopt over ruim twee jaar af. Dat is, in het mees gunstige geval, ongeveer gelijktijdig met de oplevering van de nieuwe hal. Wethouder Harrie Dijkhuizen ziet de mogelijkheid dat de sportverenigingen die de sporthal(len) gebruiken dan ook gezamenlijk de kantine gaan uitbaten.

Dat laatste vindt ook de SFS een goed plan. De belangenbehartiger van de Soester sportverenigingen kan zich vinden in het voornemen van geen tweede kantine. ,,Dat zou de hokjesgeest bevorderen en vergt veel investeringen", reageert voorzitter René van Hal van de sportfederatie. "Maar er moet wel een ruimte komen waar verenigingen kunnen samenkomen. Zoals voor bestuursvergaderingen."

De huidige kantine van Sportboulevard voldoet daarom niet volgens hem, en vereist een grondige verbouwing. ,,We moeten de uitdaging aangaan om de kantine vanuit de sporters invulling te geven. Het moet een honk worden voor de sporters. De kantine zal groter en vooral gezelliger moeten worden."