• Archieffoto Koningsdag in Soesterberg

    Eempers

'Geen klachten over geluid op Koningsdag'

SOESTERBERG Er zijn zowel bij de politie, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening en handhaving als bij de gemeente geen klachten over het geluid van Koningsnacht Soesterberg binnen gekomen. Burgemeester en wethouders hebben dit geantwoord op vragen van Democraten Soest Natuurlijk. De raadsfractie stelde deze vragen omdat er klachten zouden zijn geweest.

Burgemeester en wethouders schrijven dat Koningsdag en –nacht mondeling zijn geëvalueerd. Daarin is niet gesproken over klachten, eenvoudigweg omdat die er niet zijn geweest.

Ze schrijven verder dat de gemeente bij evenementen met muziek altijd een geluidsnorm opstelt. Bij naleving van deze norm wordt onaanvaardbare hinder voorkomen. Inwoners die overlast ondervinden kunnen tijdens het evenement contact opnemen met de RUD of met de politie. Als blijkt dat er sprake is van overschrijding van de geluidsnormen (RUD) of van ontoelaatbare hinder (politie) kan worden ingegrepen. Op deze wijze kan overlast worden voorkomen.