• Jaap van den Broek

Geen melding nachtverbod bij veldje Smitsweg

SOEST Bij de politie zijn geen meldingen binnengekomen over het niet naleven van het aanwezigheidsverbod op en rond het voetbalveldje aan de Smitsweg. Sinds enkele maanden is het verboden om je daar tussen elf uur 's avonds en acht uur 's morgens op te houden.

Volgens Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wijkt de praktijk af van het registratieformulier op het politiebureau. De raadsfractie zegt verschillende klachten te hebben gekregen, dat er zich na 23.00 uur toch mensen begeven. Dat was ook de aanleiding voor de fractie om het college schriftelijke vragen te stellen over de handhaving van de jongste regels.

Het handhaven is in eerste instantie een taak van de politie. Ook de BOA's, in dienst van de gemeente, mogen verbaliseren maar zij werken na 22.30 uur niet meer.

Naast de reguliere surveillance wordt er in het Smitsveen extra gecontroleerd door de politie. Vanaf het najaar komen er twee straatcoaches te werken, ook na 23.00 uur. Zij begeven zich op het vlak tussen repressie en preventie. De gemeente adviseert (wijk)bewoners om ten alle tijde de politie meteen te bellen als er op of rond het trapveld sprake is van overlast of als daar na 23.00 uur nog mensen rondhangen.