• Streetview Google Maps

Gemeente wil einde maken aan illegaal wonen Amersfoortsestraat

SOESTERBERG De gemeente Soest en de eigenaar van een pand aan de Amersfoortsestraat zijn volgens zijn advocaat nog met elkaar in gesprek of er een oplossing gevonden kan worden voor de momenteel oneigenlijke bewoning van het pand. Het pand was voorheen in gebruik bij de zorginstelling Zon en Schild. De eigenaar heeft in het gebouw, dat de bestemming kantoorpand met bedrijfswoning heeft, vijftien units verhuurd aan buitenlandse werknemers.

De gemeente heeft de eigenaar tot 21 maart de tijd gegeven om het illegale gebruik te beëindigen op straffe van een dwangsom van 100.000 euro. Hiertegen ging de eigenaar in beroep, maar de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie wees dit van de hand.

Het college van burgemeester en wethouders handhaafde daarom zijn besluit en de dwangsom. Voor de eigenaar van het pand is dit de aanleiding voor het inschakelen van de bestuursrechter in een poging te voorkomen dat het collegebesluit moet worden uitgevoerd.