• Astrid van den Hoek

Hondenpoeprobots en metrostation in de lucht

SOEST Op het Griftland College trapten de leerlingen van de tweede klas mavoXL afgelopen week af met de eerste Geo Futurelessen. De leerlingen dompelden zich 2,5 dag onder in een deel van Soest, waarna ze aan de slag gingen met de leefbaarheid in de wijk in het jaar 2050. Hun plannen werden aan ouders en medeleerlingen gepresenteerd in een virtuele 3D-omgeving en het proces werd vastgelegd in vlogs.

Astrid van den Hoek

De middelbare school aan de Noorderweg is met ingang van 2019 Geo Futureschool. Dat houdt in dat er toekomstgericht onderwijs wordt aangeboden waarbij thema's als klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid in vakoverstijgende projecten (bijvoorbeeld een combinatie van aardrijkskunde, tekenen en ICT) aan bod komen.

,,Ook in andere klassen gaan we ermee aan de slag, maar we zijn nu in 2 mavo gestart. Hiermee geven we inhoud aan het XL-onderwijs op de mavo, wat de leerlingen voorbereid op doorstroming naar havo. Het gaat om onderzoeksvaardigheden, werken in verschillende groepen en het leren van nieuwe dingen zoals vloggen", vertelt Marcel Hes, vakdocent aardrijkskunde en Engels, die deze vorm van onderwijs naar Soest haalde.

,,Ze hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen en van alles geleerd. Erg leuk om te zien met welke ideeën ze komen. Die zullen we uiteindelijk met de wethouder ruimtelijke ordening gaan bespreken, want sommige zaken zijn echt wel bruikbaar in de praktijk."

DE HOOGTE IN Plannen waren er genoeg. Terwijl de leerlingen door de wijken Soestdijk en 't Hart fietsten, viel hen vooral op hoe druk het overal is. ,,We werden bijna van onze fiets gereden", vertelt Joey (14). ,,Niet zo veilig. Daarom hebben we een brug voor fietsers en voetgangers gemaakt bij busstation Soestdijk, ongeveer vanaf de ortho. Het usstation hebben we vervangen door een metrostation in de lucht met een restaurant erbovenop."

De meeste plannen van de leerlingen gingen de hoogte in. Van kantoren met een verdieping waar medewerkers kunnen slapen (scheelt woon-werkverkeer) tot windmolens en van het vervangen van oude gebouwen door een hele (flat)wijk met zonnepanelen tot een speeltuin met een ondergrondse parkeergarage. Auto's en fietsen rijden op groene stroom en dat gaat zoveel mogelijk ondergronds of door de lucht. Misschien zijn er zelfs wel spaceships tegen die tijd…

Naast al die praktische toepassingen voor vraagstukken rond klimaat en bevolkingsgroei zijn de leerlingen hun eigen wensen niet vergeten. Zo prijkt er naast de orthodontiepraktijk ineens een grote gele M. Of de orthodontisten daar blij mee zullen zijn, is nog maar de vraag. Net als alle buurtbewoners die overal grote flats zien verrijzen. Maar om die factoren erbij te betrekken, was niet de bedoeling van het project. ,,Er was geen budget", zegt Joey. ,,Dat maakte het zo leuk: alles kon!" ,,We hebben geleerd om anders te kijken naar de buurt, juist omdat we dingen konden verplaatsen en ergens anders neer konden zetten. Dan krijg je nieuwe mogelijkheden", beaamt Bram (13).

3D De leerlingen kregen vooraf les in vloggen, om zo hun belevenissen vast te leggen voor op de site van de school. Ook waren er workshops Cospace, een programma waarin 3D-ontwerpen van de omgeving gemaakt kunnen worden, een virtuele werkelijkheid. De tekendocent gaf uitleg over het maken van de schetsen van gebouwen. Joey: ,,Superleuk om mee te werken, want je kunt dan in virtual reality zien hoe het wordt. Dat is heel gaaf. Volgens mij ging het wel goed. Van de ICT-docent begreep ik dat we vaker iets met dit programma gaan doen, met andere vakken. Heb ik nu al zin in."