• Dat nu uitgerekend twee gevallen van illegale bebouwingen aan de Peter van den Breemwerweg in de picture staan, is volgens het (groene) college toeval.

    Johan van Beek

Illegale bewoning aangepakt

SOEST Wegens onderbezetting op het Soester gemeentehuis heeft illegale bewoning jarenlang onbekommerd plaats kunnen vinden in Soest. Sinds 2016 is de gemeente met een inhaalslag bezig. En toevallig, volgens het nieuwe groene college, zijn de pijlen nu gericht op het buitengebied aan de Peter van den Breemerweg.

Hans Veltmeijer

Aan de Peter van den Breemerweg gaat de gemeente op twee locaties over tot handhaving. In 2015 werd al door toezichthouders geconstateerd dat er twee woningen op perceel 9 aanwezig waren, waarvan er één de officiële woning van de eigenaar en partner betrof en de ander een woonruimte in een bedrijfsgebouw. Later werd nog een derde woning ontdekt. Het bestemmingsplan laat maar één woning toe. De gemeente wil bebouwing in het landelijk gebied niet toe laten nemen. Alleen wanneer 1000 vierkante meter aan bebouwing wordt gesloopt en het bedrijf wordt gestaakt, zou een nieuwe woning gebouwd mogen worden. Op dit voorstel heeft de eigenaar niet gereageerd, volgens de gemeente.

Voor het zonder omgevingsvergunning aanbrengen van de woonvoorzieningen krijgt de eigenaar een dwangsom van 2000 euro per maand met een maximum van 20.000 euro. Voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het perceel is de dwangsom op 5000 euro per maand bepaald, met een maximum van 50.000 euro. Als binnen zes maanden de illegale bewoning van de twee objecten wordt beëindigd, vervallen de boetes.

Al sinds ze het perceel kochten in 1996 hebben ze huurders gehad, liet de partner van de eigenaar de gemeente weten. Dit kan de gemeente niet bevestigen, maar wel staan sinds 2006 twee huishoudens op het adres ingeschreven, en sinds 2013 drie. ,,Volgens de jurisprudentie is een tijdsverloop geen reden om van handhaving af te zien", licht de gemeente toe. De eigenaar maakte bezwaar tegen de maatregel, en deed daarbij beroep op het overgangsrecht. Volgens de gemeente is dit recht niet van toepassing omdat de bewoning ook al in strijd was met het vorige bestemmingsplan.

Even verderop, aan de Peter van den Breemerweg 15, is een verzoek tot legalisatie van bebouwing afgewezen. Het wenst hier niet over in overleg te gaan met de eigenaar en gaat nu besluiten over maatregelen tegen de bebouwing. ,,Door het verzoek om vooroverleg af te wijzen, wordt het signaal afgegeven dat het verder verdichten van deze randzone geen goede ontwikkeling is", motiveert het college zijn besluit. ,,Juist langs deze zone is een doorzicht naar het polderlandschap belangrijk."

En dan is er nog een hoofdpijndossier aan de open zuidkant van de Peter van den Breemerweg, waar André van Dorresteijn op zijn perceel, waar nu een werkschuur staat, een boerderij wil bouwen. Voor die verhuizing van zijn bedrijf kreeg hij groen licht van het vorige college én Provinciale Staten, maar het huidige college draaide dat terug en wil niet meewerken. Een ruildeal tussen Van Dorresteijn en een andere agrariër ketste onlangs af.

Dat er nu drie gevallen spelen aan de Peter van den Breemerweg is 'toeval', volgens het college. Het zijn drie van de ongeveer honderd zaken wat betreft illegale bebouwing die spelen.