• Na 42 jaar in het onderwijs gaat Norbert de Greeff, directeur van de Achtbaan, over enkele weken met pensioen.

    Astrid van den Hoek

'Kinderen moeten zich gezien voelen'

SOEST Maar liefst 42 onderwijsjaren heeft hij op zijn cv staan. De meesten bracht hij door in Utrecht, de laatste tien in Soest als directeur van basisschool De Achtbaan. Norbert de Greeff, of 'meester Norbert', gaat na de zomer met pensioen. ,,Ik heb altijd erg genoten van de omgang met de kinderen. Hun openheid, oprechte verwondering en hun opmerkingen. Dat ga ik zeker missen!"

Astrid van den Hoek

,,Nog drie weken hard werken tot de vakantie", staat er in grote letters op het raam van De Achtbaan. Ook directeur Norbert de Greeff (65) is nog druk met telefoontjes beantwoorden en van alles regelen. Alleen staat er bij hem na de zomer geen nieuw schooljaar voor de deur. ,,Laatst vroeg een van de leerlingen: Meester Norbert, heeft u eigenlijk al een opvolger? Ik stond wel even te kijken, dat dat blijkbaar in zijn belevingswereld lag." De Greeff kon hem gerust stellen. Patricia Hortensius is benoemd tot nieuwe directeur. ,,Ze komt terecht op een leuke school met betrokken ouders en een leuk en hardwerkend team", schetst De Greeff.

KINDCENTRUM Zelf kwam hij in Soest na jaren in de stad Utrecht te hebben gewerkt. ,,Ik werkte op scholen met kinderen van veel verschillende nationaliteiten. Daar heb ik veel van geleerd. Toch vond ik het wel fijn dat ik me hier meer kon bezighouden met het onderwijs zelf en minder met maatschappelijke issues."

Een van die onderwijszaken is de komst van een Integraal Kind Centrum (IKC) in 2017: een samenwerking met K'nijntje&Zippies. ,,Zo is er een sterke pedagogische lijn voor kinderen van 0 tot 12 en meer structuur voor de kinderen omdat de kinderopvang en BSO in hetzelfde gebouw zitten als de school. We zoeken naar samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat van de kinderen. Voor ons is er ook nog het voordeel dat de ouders die hun kinderen op de opvang hebben alvast kennis met ons maken als school. We zouden het fijn vinden als er een doorstroming op gang komt."

PANNENKOEKENDAG De school aan de Van Hamelstraat is verbouwd zodat er ook geschikte ruimte kwam voor K'nijntje&Zippies. Die verbouwing was volgens De Greeff sowieso nodig, omdat de school nogal verstopt lag. ,,Het leek wel Fort Knox met die muur met punten erop. Nu is het meer een open sfeer, met veel glas. Dat past bij wat we voor ogen hebben; samenwerken met de ouders en de buurt. Zoals bijvoorbeeld op Pannenkoekendag, waarbij we met kinderen, ouders en ouderen uit Honsbergen een groot pannenkoekenfestijn hebben gehouden."

Naast de maatschappelijke druk waar het onderwijs onder staat ('Als er iets niet deugt, moet het onderwijs het oplossen') en het lerarentekort, maakt De Greeff zich ook zorgen over het geringe aantal mannen in het onderwijs. ,,Jongens die bijvoorbeeld lastig gedrag vertonen, kunnen soms beter aangestuurd worden door een man. Toch een soort rolmodel. Ik kan zelf zo twee meesters van vroeger bedenken die veel impact hebben gehad op mijn leven. De manier waarop ze met leerlingen omgingen: je werd echt gezien. Daarom ben ik misschien zelf ook wel gaan lesgeven."

Volgens hem spreekt de opleiding niet zo snel jongens aan. ,,Ik heb zelf nog handwerken en haken gehad op de PABO, dus wat dat betreft valt het nu wel mee haha! Maar ik zou jongens echt de school willen binnenhalen om kennis te maken met de praktijk, de leerlingen en ze daarná pas theorie in een opleiding willen aanbieden."

Op 12 juli kunnen leerlingen en ouders meester Norbert de hand komen schudden. ,,Of er verder nog een soort feest is? Het is nog een beetje geheim…"