• Idea

Kunst- en cultuuronderwijs op bijzondere locaties

SOEST In de eerste helft van 2019 deden ruim 2000 kinderen uit Soest en Soesterberg mee aan een activiteit van KunstenCentrum Idea in de klas. Ook in de weken tot de zomervakantie staan nog een paar bijzondere projecten op stapel.

Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt een nieuwe impuls met het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Scholen en culturele instellingen slaan de handen ineen om leerlingen mee te nemen in de wereld van muziek, theater, dans en cultureel erfgoed. Van de 21 lagere scholen uit Soest en Soesterberg doen er 18 mee met het cultuur- en verdiepingsprogramma van Kunstencentrum Idea in Soest en de provinciale organisatie KunstCentraal. 'Cultuureducatie met kwaliteit' wordt voor de helft door de rijksoverheid gesubsidieerd en voor andere de helft door de Gemeente Soest. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Alle groepen op school krijgen een serie lessen, die deels door de groepsleerkracht op school en deels door een kunstdocent wordt gegeven. Idea verzorgt voor elke klas op school, bij Idea of op een bijzondere locatie in Soest een verdiepende les binnen een van de verschillende kunstdisciplines. Zo leren leerkrachten en leerlingen hun culturele omgeving kennen. Kinderen maken een 'one minute film' in Museum Soest of volgen een dansles met als thema 'vluchten' en 'emoties' na een bezoek aan de tentoonstelling 'de klas van 45' in het Nationaal Militair Museum. De kleuters blijven dichter bij huis en onderzoeken de geluiden in de omgeving van de school en maken hier een dans op, of maken de prachtigste vissen van afvalmateriaal voor in hun "MooiZooiZee".

Op dit moment bezoeken groep 3 en 4 Beeldentuin Hazart voor het project 'Wie woont of werkt waar?'. De leerlingen krijgen een rondleiding in de beeldentuin door een tuinman die duidelijk hulp nodig heeft van de kinderen, een theaterdocent van Idea. De kinderen gaan vervolgens onder leiding van een docent beeldende kunst zelf beelden maken van zowel bestaande dieren als fantasiedieren om de collectie van Hazart aan te vullen. Na afloop kunnen ze alles nog een keer komen bekijken met hun familie. Ook wethouder Kundic van kunst en cultuur was bij het project te gast.

Eind van dit jaar, in de kerstperiode, resulteert een ander kunstproject dat ook in mei startte, 'Plaatselijke figuren', in een grote tentoonstelling bij Idea en op andere plekken in Soest. Creatief schrijven en fotografie worden in dit project gecombineerd. Kinderen uit groep 5 en 6 gaan aan de slag met de vraag 'Hoe wil jij geportretteerd worden voor de toekomst?' De kinderen bestuderen portretten van vroeger en nu. Vervolgens maken ze portretfoto's onder leiding van een fotograaf. Schrijfdocenten van Idea verzorgen de verdiepende les die bestaat uit een schrijfopdracht bij de foto die ze hebben gemaakt.

Op dit moment is er ook een 'land art'project in de Soesterduinen, geïnspireerd op de tekeningen van de Nazca indianen in Peru. De verdieping is er ook voor de leerkrachten. Een klankbordgroep van docenten van deelnemende scholen praat mee over de inhoud van de lesprogramma's. Leerkrachten geven input zodat Idea de lessen af kan stemmen op de wensen van de school. Ook zijn er deskundigheid bevorderende trainingen voor schooldocenten, op het gebied van bijvoorbeeld digitale geletterdheid en leesbevordering.