• Schema Contactcirkel

    eigen foto

Contactcirkel Rode Kruis Soest-Baarn

23-09-2019, 11:30 | Lezersnieuws | Willy

Het Rode Kruis afdeling Soest-Baarn geeft degenen die daaraan behoefte hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een Contactcirkel. 

Deze Contactcirkel bestaat uit een aantal personen die, aangestuurd door het Rode Kruis, elkaar dagelijks bellen.

Elke ochtend tussen 09.30 uur en 10.30 uur belt een vrijwilliger van het Rode Kruis de nummer 1 van de cirkel. Nummer 1 belt nummer 2, nummer 2 belt nummer 3, enzovoort.

Om de cirkel te sluiten belt de laatste deelnemer weer het Rode Kruis, zodat men ervan verzekerd is dat het met elk lid van deze groep goed gaat.

Krijgt een deelnemer van deze cirkel geen contact met de volgende persoon, dan belt hij of zij het Rode Kruis, zodat actie kan worden gestart om de reden hiervan te achterhalen.

Redenen voor deelname aan deze Contactcirkel kunnen zijn een gevoel van veiligheid of eenzaamheid, behoefte aan gezelligheid, contact en tenslotte de controle.

Ster-contactcirkel. Voor degenen die wel dagelijks gebeld willen worden maar niet in de Contactcirkel willen worden opgenomen, kunnen geplaatst worden in de zogenaamde ster-contactcirkel. Deelnemers aan deze cirkel worden elke dag – of desgewenst  minder – door een vrijwilliger van het Rode Kruis gebeld.

Aanmelden. Aanmelden of verdere informatie verkrijgen kan dagelijks tussen 09.30 uur en 11.00 uur op telefoonnummer 035-6031119. Buiten genoemde tijden kan een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat, waarna er zo spoedig mogelijk contact gezocht wordt.

Vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft uiteraard veel vrijwilligers nodig om aan alle verzoeken om hulpverlening gehoor te kunnen geven. Draag je het Rode Kruis een warm hart toe en zou je mee willen helpen bij de hulpverleningstaken, meld je dan aan als vrijwilliger bij Het Rode Kruis Soest-Baarn, Valeriaanstraat 2B, 3765EP Soest, telefoon 035-6031119 of per e-mail bij cmprodekruis@kpnmail.nl. Je bent van harte welkom.

Ook donaties worden zeer op prijs gesteld. (Rode Kruis Soest-Baarn NL55RABO0152720812).