• Eempers
  • Eempers

Hulpdienst al 45 jaar dienstbaar in Soesterberg

SOESTERBERG Na 45 jaar is de Stichting Hulpdienst in Soesterberg nog steeds een gewaardeerde organisatie. Dit saffieren jubileum werd gevierd met een middagje uit voor de vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. Bestemming was dit keer de Piramide van Austerlitz.

De Stichting Hulpdienst Soesterberg, kortweg SHS genoemd, werd in oktober 1974 in het leven geroepen om met name medicijnen te halen bij de huisartsen. De artsen hadden in die tijd een apotheek aan huis en het was, zeker voor hen die slecht ter been waren, soms moeilijk om voor de herhaalmedicatie de gang naar de huisarts te maken. De toenmalige wijkraad zocht naar een mogelijkheid om hen te helpen en tevens andere hand- en spandiensten te laten verrichten. Om er zeker van te zijn dat er behoefte aan dergelijke hulp bestond, deed een werkcommissie, bestaande uit Riet Lensink en haar collega-wijkraadsleden Peter Bloemendaal en Hans Eijpe, hiernaar onderzoek. De commissie stelde vast dat een hulpdienst zeker levensvatbaarheid zou hebben. Op 23 oktober 1973 werd een eerste bijeenkomst gehouden met als resultaat dat een commissie ter voorbereiding werd benoemd. Deze slaagde erin een bestuur te formeren dat op 29 januari 1974 voor het eerst vergaderde. Cees van Rijthoven werd de eerste voorzitter. Mevrouw Adrie Slob nam de taak van coördinator op zich, een functie die zij ruim 25 jaar zou vervullen. In datzelfde jaar, op 16 oktober 1974, passeerde de akte van oprichting bij de notaris.

UITSTAPJE Oktober is altijd de maand waarin het stichtingsbestuur de vrijwilligers als waardering voor hun werk een uitstapje aanbiedt. Het jubileumuitje ging dit jaar naar de Piramide, waar de bezoekers werden rondgeleid door een ,,echte' Franse soldata uit het tijdperk van Napoleon Bonaparte. Sommige vrijwilligers waagden zich zelfs aan de beklimming van de trap met bijna honderd treden.

HULPVRAGEN Tijdens het samenzijn na afloop memoreerde voorzitter Jan Wim Roozenbeek het jubileum en nam het afgelopen jaar onder de loep. ,,Zaten we in 2018 rond deze tijd op 45 aanvragen, dit jaar zijn het er met 70 ruimschoots meer. Het is soms een hele puzzel om de verzoeken te kunnen honoreren, maar over het algemeen lukt het wel. Het aantal vrijwilligers is met elf gelijk aan vorig jaar, maar er gaan binnenkort twee vrijwilligers met leeftijdsontslag en dan wordt het krap. Een paar nieuwe vrijwilligers zijn dan ook dringend nodig," aldus Roozenbeek. De meeste hulpvragen betreffen ritjes van en naar het ziekenhuis, maar ook de tandarts en de fysiotherapeut zijn frequent gevraagde bestemmingen. Daarnaast worden ook diverse kleine klusjes in huis uitgevoerd.

VRIJWILLIGER Voor een aanvraag aan de Hulpdienst kunnen inwoners van Soesterberg bellen naar tel. 035 6090014, op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.30 uur. Wie vrijwilliger wil worden, kan zich eveneens melden via dat telefoonnummer. Vragen kunnen ook per email worden gesteld. Het mailadres is: hulpdienstsoesterberg@gmail.com en meer info is te vinden op de website www.hulpdienstsoesterberg.nl