• Een voorbeeld van een kjoep waarvan er een aantal in Soest en Soesterberg geplaatst zal gaan worden.

    Gemeente Soest

Locaties kjoeps nog even 'geheim'

SOEST In overleg met jongeren en omwonenden heeft de gemeente een aantal locaties aangewezen voor kjoeps. Dat is een overdekte ontmoetingsplek voor de jeugd.

De voorkeurlocaties, zoals ze worden genoemd, blijven nog even 'geheim'. ,,De gemeente onderzoekt nu wat nodig is om op de gekozen plekken een kjoep te plaatsen. Als er geen praktische obstakels zijn maken we de locaties bekend. Ook wordt dan de omgeving geïnformeerd. Vooraf maken we afspraken met jongeren over het gebruik van de kjoeps aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente zat de afgelopen week om de tafel met jongeren en met mensen die in de directe omgeving van de beoogde locaties wonen. Tijdens deze inspraakavonden konden alle betrokkenen hun zegje doen en meedenken. Uit het overleg is een aantal locaties aangewezen, die in aanmerking komen voor het plaatsen van een kjoep.

BEHOEFTE Jongeren in Soest en Soesterberg hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een overdekte plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat jongeren zo'n eigen plek hebben om elkaar te ontmoeten. ,,Daarom zijn we blij met deze voorkeurslocaties zegt de woordvoerder.

De gemeente heeft eerder een aantal mogelijke locaties aangegeven. Via social media konden inwoners hun voorkeuren doorgeven. Tijdens de avonden werden door de bezoekers ook alternatieve locaties aangedragen. Jongeren en andere inwoners, die aanwezig waren bij de bijeenkomsten, zijn het eens over de gekozen voorkeurslocaties. De locaties matchen met de voorkeuren zoals die online werden aangegeven.