• De ingang van de oude bibliotheek aan de Rademakerstraat 97, in het najaar in gebruik als vervanging van dorpshuis de Linde.

    Eempers

Oude bibliotheek wordt nieuwe locatie De Linde

SOESTERBERG Het bestuur van de Stichting De Linde, onderdak met een hart, weet dat als gevolg van de coronaproblemen het zogenoemde meergeneratiehuis aan de Chr. Huijgenslaan niet nog opengaat voordat het op 1 mei definitief sluit en beschikbaar komt voor de naastgelegen r.k. Carolusschool. In plaats daarvan wordt, samen met de GGD, een nieuw onderkomen in gebruik genomen, de voormalige bibliotheek aan de Rademakerstraat 97.

Jan van Steendelaar

Dit zal naar verwachting echter niet eerder dan september of oktober zijn omdat het niet gaat lukken om alle vergunningen, financiering etc. rond te krijgen om aansluitend aan het vertrek uit De Linde direct weer te kunnen doorgaan.

VERGUNNING Voor de nieuwe locatie is een ontheffingsvergunning op de bestemming nodig. Die heeft het bestuur ingediend met verzoek om de locatie naast de maatschappelijke functie ook op paracommerciële basis te mogen gebruiken. De gemeente heeft dit nu in behandeling.

VERBOUWINGSKOSTEN De afspraak met de gemeente is om in het voorjaar de financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Voor de verbouwingskosten wordt gezocht naar financiële middelen binnen de begroting. Voor de exploitatie moeten deze worden opgenomen in de Voorjaarsnota, maar die wordt pas in juni besproken.

In hoeverre het mogelijk is elders tijdelijk ruimte te vinden voor de activiteiten die gebruikers willen laten doorgaan tijdens de sluitingsperiode van de Linde zal van accommodatiemogelijkheden in Soesterberg afhangen. Het stichtingsbestuur verzoekt de betrokkenen hiervoor zelf het initiatief te nemen. Daar komt bij dat het Kabinet bijeenkomsten tot in elk geval 1 juni heeft verboden in verband met de coronacrisis.

AANPASSINGEN De eerder voorgestelde en overeengekomen oplossing, tijdelijke huisvesting in een mobiel onderkomen bij de Banninghal, bleek tijdens overleg hierover op problemen te stuiten en toch niet haalbaar te zijn. Gemeente en stichtingsbestuur zijn tot een andere oplossing gekomen, namelijk door de voormalige bibliotheek als tijdelijke huisvesting voor de Linde in gebruik te nemen. Na enige aanpassingen kan dit in het najaar gerealiseerd zijn.

DEFINITIEVE PLEK De omgevingsvergunning is voor een periode van drie jaar aangevraagd. Binnen die tijd moet een definitieve plek gerealiseerd zijn als sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. De gebruikers van de huidige Linde en directies van Idea, Balans en de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) zijn ingelicht.

NET NIET CENTRAAL Het bestuur vindt de ruimte in het nieuwe onderkomen prima. Het gebouw staat leeg sinds de verhuizing in december 2016 van de huidige bibliotheek naar de Linde, waar deze ook na de komst van de Carolusschool blijft. ,,Jammer dat de nieuwe locatie net niet genoeg centraal ligt. Tweehonderd meter meer naar het centrum en we hadden misschien wel kunnen zeggen: maak er iets definitiefs van", zegt Toon van Mil, bestuurslid van de stichting. ,,Onze insteek is in ieder geval om in de toekomst dichter naar het nieuwe dorpshart te gaan."

Na het vertrek uit dorpshuis de Linde dat medio 2017 in gebruik werd genomen ter vervanging van het ook al tijdelijke onderkomen Soesterdal aan de Rademakerstraat moet er nog wel een en ander aangepast worden aan het interieur. Het is één grote open ruimte die plaats biedt aan zo'n 150 bezoekers. Men wil het in drie zalen en een ontmoetingsruimte verdelen. De bovenverdieping zou als atelierruimte gebruikt kunnen worden.