• Robert Quintet bijt het spits af van een nieuw seizoen klassieke muziek, voortaan onder de noemer Concertpodium Soest.

    Evripidis Makris

Klassieke muziek toegankelijk maken

SOEST Al vinden er al 20 jaar geregeld klassieke concerten plaats in Hilton Royal Parc Soestduinen, toch hoort Anton Belt, voorzitter van Concertpodium Soest, vaak mensen zeggen: oh, had ik dat maar geweten. Dat moet veranderen, door een duidelijke huisstijl, nieuwe naam en vooral een krachtenbundeling met heel Soest.

Astrid van den Hoek

Muziekkring Eemland, Muziekpodium Eemland, Concertpodium Soest. Belt kan zich voorstellen dat mensen door de twee naamwijzigingen in een jaar tijd het spoor even bijster zijn. ,,Maar deze naam blijft hoor", benadrukt hij. ,,Het woord kring gaf iets van beslotenheid aan, met podium in de naam hebben we het opengegooid. Ook is het duidelijker als mensen een punt op de kaart hebben, zoals Soest, waar ze het mee kunnen associëren. Eemland was wat dat betreft te vaag."

Een nieuwe naam, website, huisstijl: alles om de herkenbaarheid en bekendheid van de concerten te vergroten. Met de centrale boodschap: klassiek is voor iedereen én je vindt het hier om de hoek. Belt: ,,Klassieke muziek is vaak iets waar mensen mee opgegroeid zijn. En wie daar niet van huis uit bekend mee is, denkt: dat is niets voor mij. Met Concertpodium Soest willen we klassieke muziek toegankelijk maken. Dat doen we door nu meer de stijl van Podium Witteman op te zoeken. 'Klassiek met een knipoog' is ons motto. Klassiek is niet alleen maar moeilijk en zwaar."

SAMENWERKEN Belt is zelf een schoolvoorbeeld van de doelgroep. ,,Ik was niet zo vertrouwd met klassiek, totdat ik een aantal jaar geleden vanuit mijn functie bij de Lionsclub Soestdijk meehielp met het organiseren van enkele concerten van de Muziekkring. Niet alleen de muziek vond ik prachtig, maar ook het samenwerken met allerlei Soesters. Zo ben ik er eigenlijk 'ingerold'."

Het samenwerken en netwerken maakt Belt bij Concertpodium Soest nog prominenter. ,,Hoe mooi is het als het echt iets van heel Soest is? Ik vind het prachtig om te zien hoe het Hilton ons al 20 jaar sponsort. Het stelt gratis de concertzaal beschikbaar en maakt zijn gasten op de concerten attent. Ook andere ondernemers en mensen uit het Soester bedrijfsleven sponsoren ons. En voor het jongerenconcert van ORBI op 3 november krijgen we subsidie van de gemeente."

Verder werkt het concertpodium samen met Stichting Balans voor het werven van vrijwilligers. In totaal heeft het podium nu zo'n twintig vrijwilligers en vijf bestuursleden. Belt: ,,Daarnaast hebben we met Cabrio afgesproken om elkaars slotconcerten aan het einde van het seizoen bij onze eigen achterbannen onder de aandacht te brengen, om zo nog meer mensen bekend te maken met klassieke muziek. En een andere mooie samenwerking is die met de Stichting Vier het leven. Zij regelt vervoer voor ouderen naar evenementen. Oudere mensen hebben vaak iets met klassiek, maar kunnen niet op eigen gelegenheid concerten bezoeken. Mooi dat de stichting dit nu mogelijk maakt."

PROGRAMMA Belt wil de interesse in klassieke muziek vergroten. ,,Als één procent van de Soesters zich nou zou interesseren voor klassiek, dan zou de concertzaal te klein zijn. Daar werken we naar toe." De samenstelling van het programma moet daar bij helpen. ,,Soms is dat wel lastig met ons beperkte budget, daarom bieden we soms jonge musici een podium om te schitteren. Zo is violiste Janine Jansen ook bij ons begonnen. inmiddels past die niet meer in het budget!"

Het seizoen begint met het Robert Quintet, piano en strijkers, op 15 september. Als afsluiter, omdat het podium 20 jaar bestaat, treedt het ensemble Fuse op (bekend van Podium Witteman). Meer info en kaarten: www.concertpodiumsoest.nl.