• Hans Veltmeijer

Gemeente en de Alliantie aan de slag met voormalige gemeentewerf

SOEST Gemeente Soest en woningbouwcorporatie de Alliantie gaan samenwerken aan een plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Omwonenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd om daarin mee te doen.

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om tot een woningbouwplan te komen voor het voormalige werfterrein. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt en seniorenwoningen.

INFORMATIEAVOND Op maandag 18 november start het participatieproces voor de herontwikkeling. Dit gebeurt met een inloopbijeenkomst tussen 19.30 en 21.00 uur op het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt informatie verstrekt over de geplande herontwikkeling. Ook wordt uitgelegd wat de kaders en uitgangspunten zijn en kunnen belanghebbenden en omwonenden wensen of aandachtspunten kenbaar maken.

Betrokken inwoners kunnen meedenken in werfsessies. Tijdens deze sessies wordt - samen met ontwerpbureaus Change.nl (stedenbouw/architectuur) en bureau Dijk&Co (landschapsarchitectuur) - de basis gelegd voor het nieuwe stedenbouwkundige plan. De uitkomst van deze sessies worden  gepresenteerd in een openbare bijeenkomst op 9 maart 2020. Vervolgens wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.