• Eempers
  • Eempers

Vernieuwing wooncentrum Soesterberg

SOESTERBERG Het gemeentebestuur staat positief ten opzichte van plannen voor uitbreiding en vernieuwing van het wooncenter Soesterberg op de hoek Richelleweg –Amersfoortsestraat. Op deze plek wil de eigenaar een nieuwe woonboulevard in twee lagen realiseren. De gemeente stelt hem in de gelegenheid zijn verzoek om vooroverleg hierover aan te vullen met een Distributief Planologisch Onderzoek en met tekeningen die de parkeerplaatsen aangeven.

De huidige winkels op de Wooncenter Soesterberg zijn daar al lange tijd gevestigd, leegstand is er slechts in beperkte mate geweest. De winkels behoren binnen de ketens tot de beter presterende winkels maar ze zijn verouderd en moeten aangepast te worden aan de huidige wensen en eisen van consumenten en retailers. De meeste winkels hebben aangegeven te willen blijven, met deels gewijzigde oppervlakten, op voorwaarde van een herontwikkeling en uitbreiding. De ondernemers Leen Bakker en Kwantum hebben aangegeven deze locatie te verlaten als herontwikkeling achterwege blijft.

Van de bestaande 11.818 vierkante meter wordt 3.000 vierkante meter gesloopt. In totaal ontstaat er vervolgens 14.818 vierkante meter detailhandel, een toename van 25 procent. Daarnaast wordt een catering/horeca gerealiseerd van ieder 1.500 vierkante meter, verdeeld over twee bouwlagen tot negen meter hoogte. Voorwaarde voor het realiseren van het plan is dat de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein en op het dak van de nieuwbouw worden gerealiseerd.

De uitbreiding van het wooncenter is niet mogelijk volgens het geldende bestemmingsplan Soesterberg uit 2013. De voor uitvoering van het bouwplan noodzakelijke bouwhoogten van 9 en 12,5 meter zijn in strijd met dit plan, waarin een maximale bouwhoogte van 7 meter is toegestaan. Dit is echter een fout in het bestaande bestemmingsplan. Bij de actualisering hiervan is namelijk door een omissie de bouwhoogte niet goed overgenomen.

Burgemeester en wethouders willen aan het bouwplan meewerken met als uitgangspunt het behouden en versterken van de ruimtelijke en functionele kwaliteit in de gemeente. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn hiertegen volgens hen geen bezwaren. Ook de provincie Utrecht gaat in principe akkoord met de uitbreiding van deze locatie die een prima verbinding is met het bedrijventerrein Centurionbaan aan de Richelleweg richting de A28. .

BLOKKENDOZEN De gebouwen van NedCargo en die van Kwantum c.s. ernaast langs de Amersfoortsestraat (de historische Wegh der Weegen) en de Richelleweg zijn veel Soesterbergers allang een doorn in het oog. Ze uitten er kritiek op tijdens een inloopochtend in buurthuis De Linde. Ze spraken uit dat de gebouwen zouden moeten worden gesloopt of anders gecamoufleerd, bijvoorbeeld met hoog openbaar groen (bomen, hek met klimop) of uitvoering van een ander creatief idee: projectie van de naam Ons Belang op de gevels.  De voorkeur had echter nieuwbouw. Aan die wens lijkt nu op termijn te kunnen worden voldaan.