• Provincie Utrecht

Vier kavels Vliegbasis Soesterberg opnieuw in de verkoop

SOESTERBERG De vier kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg (voorheen kavels Dolderseweg) worden opnieuw in de verkoop gedaan. Reden hiervoor is dat het eerste verkoopproces is afgebroken, meldt de provincie Utrecht. Op dit moment wordt de planvorming verder uitgewerkt. Gedeputeerde Rob van Muilekom: ,,We willen het verkoopproces op een open en transparante manier realiseren. Het streven is om de kavels te verkopen aan één of meerdere derde partijen, zodat er woningbouw wordt gerealiseerd met de ruimtelijke kwaliteit die past in de omgeving."

Dit najaar houdt de provincie Utrecht een bewonersavond. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de ruimtelijke kaders en de uitgangspunten voor de verkoop van de kavels Westflank. De direct omwonenden worden per brief uitgenodigd. Op de website van de provincie Utrecht is een pagina aangemaakt waar alle informatie over het verkoopproces is terug te vinden, waaronder te zijner tijd de vooraankondiging en de uitnodiging voor de bewonersavond: Ontwikkeling kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg. Ook staat er een lijst met veelgestelde vragen.

PLANNING De start van de planvorming kavels Westflank is nu vastgesteld door Gedeputeerde Staten, in het najaar volgt een bewonersavond. Het vaststellen van ruimtelijke kaders en uitgangspunten staat gepland voor het najaar van 2019 en voorjaar van 2020. De beoogde start van de verkoopprocedure staat voor het voorjaar 2020 op de rol.

EIGENDOM De vier kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg aan de Dolderseweg te Huis ter Heide zijn in eigendom van de provincie gekomen als onderdeel van de verkoop van de voormalige vliegbasis Soesterberg. De betrokken overheden (gemeente Soest, Zeist en provincie) hebben destijds besloten om de kosten van verwerving en herinrichting van de voormalige vliegbasis zoveel mogelijk te dekken vanuit de verkoop van grond voor woningbouw. De vier kavels zijn hier onderdeel van.