• Blik vanuit de lucht op het huidige sportcomplex aan de Dalweg dat aan de achterzijde een tweede sporthal erbij krijgt.

    Jaap van den Broek
  • De plek van de nieuwe sporthal, rechts de bestaande hal, links zwembad.

    Hans Veltmeijer

Nieuwe sporthal Dalweg komt 'zo snel mogelijk'

SOEST De nieuwe sporthal in Soest komt wat het college van burgemeester en wethouders betreft aan de achterzijde van het sportcomplex aan de Dalweg. Een onderzoek wees deze variant als beste aan boven een nieuwe hal aan de voorzijde van sportboulevard de Engh.

Hans Veltmeijer

In Beukendal wordt voorlopig nog volop gesport en na afloop van de knusse kantine gebruik gemaakt. Deze locatie houdt Soest in de lucht totdat de opvolger gereed is. Dan zal de in vele opzichten versleten sporthal (1969) worden gesloopt ten faveure van woningen. Dat laatste is de verwachting. Dat moment zal nog minstens twee jaar op zich laten wachten. Het college verwacht in de zomer van 2020 de eerste steen te leggen aan de nieuwe sporthal.

Dat is 'zo snel mogelijk', wethouder Harrie Dijkhuizen had het liever nog sneller zien gebeuren. Hij kwam donderdag naar buiten met de voorkeurslocatie voor de nieuwe hal. Twee varianten waren onderzocht door een extern bureau. In een eerste studie werd duidelijk dat de hal op zeven verschillende plekken gebouwd kon worden op het terrein van Sportboulevard de Engh. Daaruit pikte het college er twee.

NIET VERRASSEND Dat de plek achter de huidige sporthal, waar nu ook een weide met zonnepanelen is, door het tweede onderzoek wordt aangewezen als meest geschikte locatie, is verre van verrassend. De variant aan de voorzijde bracht tijdens een informatieavond al direct een storm van protest teweeg onder appartementenbewoners. Aan de achterzijde zijn er veel minder mensen die op het nieuwe bouwwerk gaan uitkijken. De studie concludeerde wel dat de nieuwe sporthal op beide locaties prima zou passen, maar de achterzijde, variant B, kreeg 'een sterke voorkeur'.

FIKS DUURDER Ook werd duidelijk dat dit project fiks duurder uit gaat pakken dan was geraamd in 2014. Toen 3,7 miljoen, nu schat een bureau 6,5 miljoen euro. Dat heeft te maken met gestegen bouwkosten door duurzaamheidsaspecten en de BTW-verhoging.

EISENPAKKET Als op 14 maart de gemeenteraad niet dwars gaat liggen, volgt een derde studie naar een sporthallocatie, ditmaal helemaal ingezoomd op variant B. Dan zal de gemeente ook met sportclubs, omwonenden en het onderwijs gaan praten over hoe de nieuwe hal er van binnen en buiten uit moet gaan zien. ,,We gaan een programma van eisen opstellen dat recht doet aan de gebruikers en aan de omgeving", verklaart Dijkhuizen.

UITSTRALING Daarbij merkt hij op dat wat de omgeving betreft 'er maar een hele beperkte groep is die zicht op het gebouw krijgt'. Uiteindelijk hoopt hij het gehele sportcomplex aan de buitenzijde een facelift te geven. ,,Het heeft nu een lelijke uitstraling. Het moet ook gaan passen in de uitstraling van de nieuwe Dalweg." Voor de Dalweg tussen Beukenlaan en Albert Cuyplaan bestaan immers grote plannen om een nieuw dorpshart te maken.

KANTINE De nieuwe sporthal aan de achterzijde komt vlakbij de huidige hal te liggen. Beide hallen worden dan fysiek verbonden door één nieuwe kantine. De huidige kantine zal worden verbouwd. De zonnepanelen die nu nog op de beoogde bouwplek liggen, verhuizen dan naar het dak van de huidige sporthal. De nieuwe hal krijgt een dak met geïntegreerde zonnepanelen. De clustering van sportactiviteiten in het multifunctionele complex aan de Dalweg betekent ook dat er naar schatting zeventig tot tachtig parkeerplaatsen bij zullen komen.

De komst van de nieuwe sporthal betekent niet alleen het einde voor Beukendal maar ook voor de zaal aan de Paulus Potterlaan. Wat er met de sporthal in Overhees gaat gebeuren is volgens wethouder Dijkhuizen nog niet bekend.