• De onderborden zijn verdwenen. Soesterberg heeft steeds minder affectie met de gemeente Soest, zo lijkt het.

    Eempers

'Waardering gemeente in Soesterberg in het rood'

SOESTERBERG Er is in Soesterberg de laatste jaren veel gebeurd en er staat nog heel wat te gebeuren Toch heeft dit geen verbetering gebracht in de toch al niet erg positieve houding van de inwoners van Soesterberg ten opzichte van de gemeente. Integendeel, de goodwill jegens de gemeente is nog verder gedaald sinds de vorige enquête 'Waar staat uw gemeente'.

Jan van Steendelaar

Op alle punten: woon-leefklimaat; relatie inwoners-gemeente; gemeentelijke dienstverlening, en zorg en welzijn scoort Soesterberg in het totaal oordeel over de gemeente dan ook het laagst van alle wijken.

Voor het gemeentebestuur is de uitkomst van de burgerpeiling aanleiding om ' 'verdiepend onderzoek' te doen om erachter te komen hoe het komt dat de waardering van de gemeente is gedaald ten opzichte van dezelfde enquête van twee jaar geleden, ook uitgevoerd door het onafhankelijk bureau PON. Zo'n onderzoek moet duidelijk maken hoe de gemeente het vergroten van de waardering moet aanpakken.

Soest vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners denken over de gemeente, het bestuur en de dienstverlening. Ook is het belangrijk om te weten wat zij vinden van het wonen en leven in hun buurt. Daarover hebben bijna 3.100 van de ruim 9.600 inwoners die een vragenlijst ontvingen hun mening gegeven. Met 32 procent vindt de gemeente deze response 'een prachtige score'. Deze is nagenoeg gelijk aan die in 2017.

De inwoners oordelen in het algemeen positief over hun buurt: 87 procent voelt zich er thuis. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, vindt 79 procent; er is voldoende groen in de buurt, vindt 84 procent. Veruit de meesten zijn tevreden over de nabijheid van basisscholen (90 procent). Ook over de nabijheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn de meeste inwoners positief, 87 procent. Alleen in de Boerenstreek in Soest (63 procent) en in Soesterberg (61 procent) is men hierover aanzienlijk minder positief. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer.

Duidelijk is geworden dat de inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente. Dit herkent ze ook in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen, de overleggen in de wijk en de inspraakbijeenkomsten. Tegelijk geven de inzenders van de enquête ook aan ruimte te zien voor verbeteringen. De gemeente zou een groter beroep kunnen doen op de inwoners zelf om de buurt meer te betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid. Ook zou ze meer ondersteuning kunnen geven aan initiatieven vanuit de wijk. De gemeente moet zich volgens hen flexibeler opstellen. Handhaving van regels vindt men erg belangrijk.

De eenmansfractie van Partij Ons Soest(erberg) (POS) vindt het negatieve beeld dat de Soesterbergers hebben over de gemeente zorgwekkend. Ze stelt dat er een discrepantie lijkt tussen wat de gemeente doet en wat de Soesterbergers willen. Daarom lijkt het zoeken van verbinding tussen die tegenstelling essentieel, aldus POS. Het ziet ook meer in een onderzoek naar de vraag waarom mensen in Soesterberg zich vaker eenzaam voelen en elkaar minder ontmoeten dan elders in de gemeente.