• De Oranje Vrijmarkt gaat gewoon door, net als Museumplein. Maar verder is het nog karig wat betreft het aanbod van Koningsdag in Soest en Soesterberg.

    Jaap van den Broek

'Opzet Koningsdag wordt beperkter'

SOEST Het moest allemaal beter, gevarieerder en vooral ook wat moderner. De stofdoek zou door de organisatie en het programma van Koningsdag worden gehaald. Het leverde enkele jaren terug een soap op achter de vergadertafels. En nu, al in het tweede jaar, moet het Comité Koningsdag Soest melden dat het programma beperkter van opzet zal zijn.

Johan van Beek

Door het Oranjeplein is een streep gezet. Het muziekfeest op het Kerkplein leverde vorig jaar klachten uit de buurt op. Daarom zal de gemeente een stokje steken voor nog zo'n feest. In het vorig jaar vastgestelde evenementenbeleid zijn de voorwaarden voor feesten verscherpt. Een vergunning voor het Oranjeplein zal niet worden afgegeven.

ALTERNATIEVE LOCATIE Comité Koningsdag Soest heeft de gemeente gevraagd of er een alternatieve locatie is voor een muziekfeest. ,,Onze vraag heeft nog geen reactie opgeleverd", zegt René van Hal, voorzitter van het comité dat anderhalf jaar geleden de coördinatie van Koningsdag van het Oranje Comité Soest/Soesterberg overnam.

RISICO'S Ook Koningsnach in Soesterberg is uit het programma geschrapt. Gezien de voorwaarden en eisen die de gemeente in het nieuwe evenementenbeleid stelt, is het voor AGAVS niet meer te doen om de organisatie op zich te nemen. De club zou onevenredig veel risico's lopen. Daarmee komt een einde aan een succesvolle activiteit die jarenlang een bindend element in de Soesterbergse samenleving was. Zowel AGAVS als Comité Koningsdag Soest zijn teleurgesteld dat het zo ver moet komen.

VOLLE GANG De voorbereidingen voor de organisatie van activiteiten in Soest en Soesterberg zijn in volle gang", laat Van Hal weten. ,,We willen er weer een Volksfeest van maken. Toch ziet het er naar uit dat de variëteit in activiteiten veel beperkter zal zijn dan in 2018."

MUSEUMPLEIN De organisatie van de activiteiten ligt vooral in handen van verenigingen en organisaties. Het comité speelt een coördinerende rol. Zo zullen Artishock, Groot Gaesbeeker Gilde en Museum Soest wederom Museumplein opzetten. Bij dit evenement op 27 april kunnen bezoekers elkaar ontmoeten en onder meer kijken en luisteren naar diverse live-optredens.

VRIJMARKT Ook de Oranje Vrijmarkt komt er weer. Evenemententerrein de Eng zal op Koningsdag ongetwijfeld weer een 'oranje' mierennest zijn van bezoekers die langs de kramen en grondplaatsen met afgedankte en afgeprijsde spullen schuifelen. Net als in 2018 worden de Kinderspelen (voorheen bij 't Vaarderhoogt) op de Eng gehouden.

Dat is het voorlopig. ,,We willen voortbouwen op het succes van 2018, maar we hebben nog geen zicht op andere activiteitenTot op heden dus nog geen volksfeestwaardig programma", zegt Van Hal.