• Vogelopvang Soest en Dierenasiel 't Hart zitten in financieel zwaar weer.

    Dierenzorg Eemland

Ontslag medewerkers Dierenasiel en Vogelopvang

SOEST Dierenzorg Eemland moet snijden in het personeelsbestand van Dierenasiel 't Hart en Vogelopvang Soest. Vanwege financiële problemen gaat de organisatie terug van 6,7 naar 4,6 fte. Er zal in de toekomst vooral met vrijwilligers worden gewerkt.

Peter Beijer

De reorganisatie moet per 1 juli van dit jaar zijn afgerond. Alle medewerkers worden ontslagen en kunnen vervolgens solliciteren op de formatieplaatsen die over blijven. Thijs Merks van Bureau Even is aangesteld als interim-manager. ,,We kunnen een aantal mensen herplaatsen en voor die mensen die willen of moeten stoppen ligt een sociaal plan klaar."

Jeanette Reddering werkt al 44 jaar bij het dierenasiel en reageert geëmotioneerd op de reorganisatieplannen. ,,Ik was flabbergasted. Over de financiële problemen is het bestuur nooit transparant geweest. Nu willen ze vooral met vrijwilligers gaan werken, maar komende zomer zijn hier zestig honden. Hoe gaan ze dat oplossen? Weet je, ik ben 61 en altijd loyaal geweest. Ik red mij wel en ga mij niet ziek melden. Ik blijf hier tot de laatste dag zitten. Het is vooral vervelend voor die collega's van begin vijftig. Zij gaan nu een onzekere tijd tegemoet."

Het Soester Dierenasiel/Vogelopvang zit in financieel zwaar weer. De organisatie is afhankelijk van subsidies en donaties en die inkomsten wegen niet of nauwelijks op tegen de oplopende kosten. Een reorganisatie is volgens Dierenzorg Eemland noodzakelijk en er wordt noodgedwongen afscheid genomen van een aantal betaalde krachten.

Merks: ,,De bijdragen vanuit overheid en donaties lopen terug terwijl de kosten doorgaan. Het Dierenasiel is toe aan een ander model waarbij de zorg voor de dieren centraal staat. Consequentie is dat wij met minder betaalde krachten moeten gaan werken. Wij gaan van 6,7 naar 4,6 fte."

Dierenasiel 't Hart zit al ruim 25 jaar aan de Eemweg. Daarvoor was de opvang voor honden en katten, ooit gestart door C.J. 't Hart, in Klein Engendaal. Naast het dierenasiel aan de Eemweg is een Vogelopvang gevestigd, waar ook konijnen en knaagdieren worden opgevangen. Enkele maanden terug werden in Soest tientallen vogels vanuit Utrecht overgebracht. De Vogelopvang daar was failliet gegaan.