• Stichting Vrienden van de Eng wil de hekken op de noordelijke Eng uit het zicht halen met beukhagen. Het groene college lijkt 180 graden gedraaid en ligt ineens dwars.

    Johan van Beek

Meidoornhaagoorlog op de Eng

SOEST Ze snappen er niets van bij de Stichting Vrienden Soester Eng. Het was besproken, stond op het verlanglijstje van de gemeente en er was voldoende geld, mede dankzij een subsidie uit de gemeentekas. Maar ineens mag het niet meer: meidoornhagen plaatsen langs de hekken op de noordelijke Eng.

Johan van Beek

Er lijkt of dreigt een meidoornhaagoorlog te ontstaan op de long van Soest. Verderop, tussen de Hellingweg en de Colignylaan, heeft de stichting anderhalf jaar geleden beukhagen geplaatst langs de hekken van het maïsveld, naast het hondenuitlaatterrein. Resultaat: een groene aanblik langs het fietspad in plaats van palen met half-kapotte gazen afrastering. Dankzij Groen aan de buurt, een burgerparticipatieproject dat in samenwerking met de gemeente is ontwikkeld.

GEEN OVERLEG De neuzen stonden dezelfde kant op, het project (dat veel lof oogstte) zou verder worden uitgevoerd langs het fietspad tussen de Verlengde Talmalaan en de Chalonhof. ,,Toen het plantmateriaal was aangeschaft, veranderde de gemeente plotseling van mening, tot grote teleurstelling van de vrijwilligers", zegt Kees Waagmeester namens de 'Verontwaardigde Vrienden'. ,,De stichting snapt niet waarom een uitspraak van de bezwaarschriftencommissie door het college ter zijde is gelegd en waarom het college geen overleg heeft gezocht om tot een oplossing te komen."

Dat het groene GGS-college een draai van 180 graden maakte, stuit op een overdosis aan onbegrip bij de stichting. In een brief nodigt de stichting het college, en vooral de verantwoordelijke wethouder Aukje Treep (GGS) uit om tekst en uitleg te geven.

Het is niet te rijmen, vindt de stichting. Door de jaren heen is ook vanuit de wethouders de wens uitgesproken om heggen aan te leggen. Het idee is zelfs opgenomen in de door de gemeente uitgebrachte cultuurhistorische inspiratiekaart over de Soester Eng. De stichting is in de pen geklommen en eist helderheid. ,,Juist nu het plan mogelijk wordt, wijst u het af. Zelfs nadat het plantmateriaal al door ons was besteld, nadat u had ingestemd met het vervolg van de vergroening. Onbegrijpelijk en demotiverend voor de vele vrijwilligers."

GEEN ARGUMENTEN Het verbaast de stichting dat het college de uitspraken van de bezwaarschriftencommissie ter zijde legt, zonder nauwelijks of geen argumenten. De stichting vindt dat het college een misverstand de wereld in helpt door te veronderstellen dat bewoners van de Verlengde Talmalaan bezwaren zouden indienen tegen het plaatsen van de meidoornhagen.

,,U maakt daar een groot punt van. Echter, in ons voorstel hadden wij juist met eventuele bezwaren van omwonenden al rekening gehouden door de heggen ruim voor de Verlengde Talmalaan te laten ophouden", schrijven de vrijwilligers die liever vandaag dan morgen beginnen met de aanplant. Ze vinden het vreemd dat de gemeente zich nu heel formeel opstelt in plaats van in overleg tot een goede oplossing te komen.