• Kennismaken met sport tijdens een recent event van de gemeente. De toekomst van de zaalsport valt of staat echter met de hoogte van de tarieven die de gemeente zal gaan doorvoeren.

    Jaap van den Broek

Sport krijgt zaal niet meer voor een prikkie

De Soester sportverenigingen gaan meer betalen aan de gemeente voor het gebruik van sportvelden en accommodaties. Met andere woorden 'de sporttarieven gaan omhoog'. Vooral de zaalhuur loopt uit de pas met de regio, benadrukt het college. De Sportfederatie Soest is niet blij en beraadt zich.

Hans Veltmeijer

In 2015 verving een nieuw tarievenstelsel voor de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties het zogenaamde 'passe-partoutsysteem' dat sinds de jaren '70 in Soest werd gehanteerd. Onder dit oude systeem betaalden de sportverenigingen een vast bedrag per lid voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. In het huidige tarievensysteem betalen buitensportverenigingen een vast huurbedrag per seizoen voor de sportgebouwen en sportvelden. Binnensportverenigingen betalen een bedrag per uur voor het gebruik van een sportzaal.

Een evaluatie door een extern bureau wijst uit dat het nieuwe systeem best goed functioneert, concludeert sportwethouder Harrie Dijkhuizen. ,,Met de meeste clubs gaat het hetzelfde of zelfs beter dan voorheen. Verenigingen zijn ook andere inkomstenbronnen aan gaan boren, zoals kinderopvang. Alleen zwemvereniging De Duinkikkers en majorettevereniging Twirl uit Soesterberg hebben het moeilijk qua aanwas. Maar ik denk niet dat dat iets met de sporttarieven heeft te maken."

NIET GEZOND Ook bleek uit het rapport dat de tarieven voor zaalhuur in Soest beduidend lager liggen dan in omliggende gemeenten. Dijkhuizen: ,,Gemiddeld zelfs drieënhalf keer lager. Dat is niet gezond. We zullen dus in gesprek gaan met de clubs om de tarieven meer in lijn met de regio te brengen." Deze aanstaande verhoging valt overigens samen met de komst van een gloednieuwe sporthal, van 7,7 miljoen euro, achter de bestaande hal aan Sportboulevard de Engh. Maar het een heeft niets met het ander te maken, benadrukt Dijkhuizen. Het rapport toont verder dat de gemeentelijke tarieven voor de buitensport wel marktconform zijn en ook de contributies die de Soester sportverenigingen hanteren, komen overeen met die van clubs in de regio.

In de begrotingsplannen kondigde het college al een taakstelling op de sport aan, die oploopt van 25.000 euro in 2020 naar 175.000 euro per jaar in 2023. Dat bedrag moet helpen de komende jaren het gat van 2,5 miljoen euro te dichten in de Soester begroting. Een verhoging van de tarieven lijkt nu het middel van Soest om die extra gemeentelijke inkomsten te realiseren. ,,De sport moet ook inleveren, net als andere sectoren", zegt Dijkhijzen. ,,We gaan de komende maanden in overleg met de verenigingen om met een goed plan te komen."

ORLANDO De Sportfederatie Soest vertegenwoordigt de sportverenigingen in Soest en volgt de ontwikkelingen op het gemeentehuis met de nodige zorgen. ,,Wanneer de bezuinigingsplannen doorgaan zullen die desastreuze gevolgen voor de sport hebben", reageert voorzitter René van Hal. ,,Er zullen verenigingen omvallen, accommodaties leeg staan of zelfs afgebroken moeten worden. De gevolgen zijn niet te overzien." Hij wijst er op dat de bezuinigingsronde niet is gebaseerd op het evaluatierapport over de sporttarieven, maar op de noodzaak voor het college om het gat in de gemeentelijke begroting te dichten.

De extra opbrengsten voor de gemeente uit de sport lopen op naar 175.000 euro vanaf 2023. In dat bedrag zit ook de ton verwerkt die nog open staat vanuit een vorige bezuinigingsronde. Van Hal: ,,Ook daar zijn we niet blij mee. Want de besparingen voor de gemeente door de afgestoten sportaccommodaties, zoals bij Orlando, zouden die ton eigenlijk opleveren. Hier zullen we het college ook zeker op aanspreken tijdens de debatten over de begroting op 31 oktober."

VERDUBBELING TARIEVEN Over de vaststelling in het evaluatierapport dat Soest veel lagere tarieven hanteert voor de binnensport dan omliggende gemeenten, plaatst hij kanttekeningen. ,,Dat de tarieven lager zijn klopt. Maar de referentiekaders daarvoor zijn ons nog niet duidelijk. In hoeverre worden in andere gemeenten sportverenigingen bijvoorbeeld op andere manieren door de gemeente ondersteund?. We moeten dit nog goed uitzoeken."

In het evaluatierapport staat dat de Soester verenigingen een verhoging van de zaalhuur met maximaal 20 procent nog wel op kunnen brengen. Maar gezien de bezuinigingsplannen vreest Van Hal dat er minstens een verdubbeling van de tarieven aan zit te komen. ,,Dat is niet te behappen voor de verenigingen. We willen de sportdeelname in Soest op peil houden maar dit gaat leden kosten. Want dan wordt het, zeker voor kleine verenigingen, onvermijdelijk dat de contributie flink wordt verhoogd."
De Sportfederatie overlegt met de sportclubs om een gezamenlijk standpunt naar aanleiding van de plannen te formuleren. Gymnastiekvereniging De Springbokken bracht intussen naar buiten te vrezen voor het voortbestaan van de vereniging indien de plannen van het college doorgaan.