• Eempers

Vragen over tippelen, hangjongeren en parkeren

SOESTERBERG Er is het nodige in gang gezet in Soesterberg Noord. Dit heeft echter ook geleid tot klachten van diverse aard, laat de fractie van Lokaal Anders Soest (LAS) het college van burgemeester en wethouders weten. Bijvoorbeeld wordt volgens LAS achter het recyclingbedrijf regelmatig 'getippeld'. De fractie wil weten welke maatregelen het college gaat ondernemen om te voorkomen dat hier een tippelzone gaat ontstaan.

Een andere ergernis is dat het parkje op de overkluizing een ontmoetingsplaats voor lachgas gebruikende jongeren geworden. Er wordt regelmatig gedeald ondanks de belofte van het gemeentebestuur aan de omwonenden dat het parkje geen hangplek zou worden is er veel overlast van lachgas gebruikende jongeren, brommers en scooters die met veel lawaai omwonenden hinderen en uit hun slaap houden. Ook in dit geval vraagt LAS het college om maatregelen.

Op de Amersfoortsestraat, het deel langs de overkluizing, wordt regelmatig langere tijd geparkeerd door vrachtwagens. Er hebben borden gehangen die aangaven dat dit verboden is. Deze borden zijn echter sinds kort verwijderd. Bij navragen hierover was het antwoord ,,dat men zo langzamerhand wel zou weten dat het verboden is voor lange tijd daar te parkeren."

Dat blijkt volgens LAS niet het geval te zijn, met als gevolg overlast voor de omwonenden door bijvoorbeeld constant draaiende koelmotoren en het gebruik van de openbare ruimte als toilet. LAS wil weten waarom de borden zijn weggehaald die aangeven dat parkeren er niet is toegestaan en welke maatregelen het college gaat nemen om aan dit fenomeen een eind te maken.