• Tegenstanders van woningbouw in Oude Tempel kregen de Raad van State achter zich, althans wat betreft de tegenargumenten.

    Eempers
  • Eempers

Raad van State eens met bezwaarmakers Oude Tempel

SOEST/DEN HAAG De gemeente Soest zal een nieuw bestemmingsplan moeten maken voor woningbouw in het bosgebied Oude Tempel in Soesterberg. De Raad van State kraakte het bestemmingsplan dat eind 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De Raad schaarde zich achter de vele bezwaarmakers.

Het belangrijkste breekpunt voor de Raad is dat het bestemmingsplan onvoldoende bescherming biedt voor de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het gaat om hele oude bomenlanen en zichtassen en waardevolle boomgroepen.Provinciale regels eisen dat die waarden worden behouden, hersteld en zelfs verder ontwikkeld. Het bestemmingsplan geeft daarvoor geen zekerheid. De gemeente wilde dit onder meer regelen met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en afspraken met eigenaren van verschillende bouwkavels. Maar de Raad vindt zo'n regeling te onzeker.

GEEN VERKEERSONDERZOEK Ook de gevolgen van het woningbouwplan voor het toenemende verkeer zijn volgens de Raad een belangrijk breekpunt. De gemeente heeft geen verkeersonderzoek uitgevoerd om de verkeersdrukte en de verkeersbelasting van de omgeving goed in kaart te brengen. De gemeente heeft wel een berekening gemaakt van het verwachte verkeer dat de nieuwe woonwijk gaat opleveren. Maar volgens de Raad zijn die berekeningen onduidelijk en is ook niet uitgegaan van actuele verkeersgegevens. Dat betekent dat de verkeersveiligheid op de Oude Tempellaan na de woningbouw ook niet is gegarandeerd, omdat niet duidelijk is hoeveel verkeer er over die weg zal gaan rijden. Er is ook onvoldoende ruimte om die weg te verbreden. Daarom is het zeer de vraag of de nieuwe woonwijk op een verkeersveilige manier kan worden ontsloten op de Oude Tempellaan.

Hoewel lawaai er bij die woningen zal ontstaan is dus nog onzeker. En dat is allemaal te wijten aan het niet willen uitvoeren van een goed verkeersonderzoek door de gemeente. De bedoeling was om een woonwijk met 300 woningen te bouwen. Na de kritiek van de Raad en de bezwaarmakers is het zeer de vraag of dat bouwplan nog kan doorgaan.

NOODZAAK Daarmee is Soest niet uit het veld geslagen. Na 'juridisch huiswerk' is duidelijk wat er moet gebeuren om het plan te verbeteren. De gemeente leest in de conclusies van de Raad van State ook een motivatie om door te gaan met het bouwplan voor driehonderd woningen in het bos. Volgens de Raad is het gebied geschikt voor woningbouw, bestaat er behoefte aan woningen in Soesterberg en is het bestemmingsplan buiten de drie aangegeven punten wel in orde. Op 27 juni trekt wethouder Nermina Kundic naar Soesterberg om met de bewoners te gaan praten. ,,We willen laten zien dat het een hele ruime wijk wordt, met behoud van cultuurhistorie en natuur. Binnen de kaders van het bestemmingsplan willen we de bewoners ook mee laten praten over de invulling van het bouwplan."

Er bestaat bij haar geen twijfel over de noodzaak van de woningbouw. Ze beseft tegelijkertijd dat ze een groep inwoners niet mee zal krijgen in de plannen. ,,De tegenstand zit vooral bij de mensen die in de buurt van Oude Tempel wonen, maar inwoners iets verderop zien wel de voordelen van de ontwikkeling. In mijn ogen is Soesterberg ontstaan vanuit de vliegbasis. Nu maken we er echt een vitaal dorp van, met wijken en voorzieningen. Ik begrijp dat mensen het jammer vinden dat Oude Tempel als bos verdwijnt, maar er komt wel heel veel ruimte in de nieuwe wijk. En op andere plekken komt juist meer natuur terug." Daarnaast blijft de monumentale beukenlaan in stand en ook de zichtassen sneuvelen niet.

Een aangepast bestemmingsplan gaat in oktober terug naar de gemeenteraad. Voor die tijd hoopt wethouder Kundic op meer draagkracht. ,,Het zou heel goed zijn voor Soesterberg als deze woonwijk wordt ontwikkeld. Als je dat uitlegt, denk ik dat er meer begrip komt." Soest benadrukt steeds dat woningbouw noodzakelijk (meer inwoners) is om voorzieningen (zoals winkels en zorg) in Soesterberg op peil te houden of toe te laten nemen. De wijk zal gasloos worden en als het even kan ook energieneutraal. Ook een solar runway bij de vliegbasis is een optie om de wijk te verwarmen. Deze 'duurzaamste wijk van Soest' moet in ieder geval voor 2025 een feit zijn.