• Pixabay.com

Raad van State handhaaft dwangsom voor illegale bewoning Stationsweg

SOEST De dubbele bewoning van een huis aan de Stationsweg 4 in Soest is verboden en dat geldt ook voor de bewoning van een bijgebouw op nummer 6. Gebeurt dat toch, dan krijgt de eigenaar boetes die kunnen oplopen tot 100.000 euro. Dat heeft de gemeente beslist en dat besluit is door de Raad van State woensdag goedgekeurd. 

De gemeente trad op tegen de eigenaar na veel klachten van omwonenden vanwege overlast van zijn huurders. De bewoners van het pand en het bijgebouw maakten het volgens de buurtbewoners regelmatig bont. De eigenaar kreeg een dwangsom opgelegd. Hij probeerde de dwangsom vorig jaar door de Raad te laten schorsen. Maar dat lukte niet. Vanaf dat moment werd de dubbele bewoning al gestaakt om niet meteen een boete te krijgen. De bewoning van het bijgebouw was al eerder gestaakt. De eigenaar klaagde bij de Raad over misgelopen huurinkomsten. Maar daar had de Raad geen boodschap aan.

 In een vervolgzitting bij de Raad voerde de eigenaar aan dat de bewoning onder zogeheten overgangsrecht valt en daarom mag blijven doorgaan. De dubbele bewoning
en de bewoning van het bijgebouw zouden al vele jaren hebben plaatsgevonden. Volgens de eigenaar al voordat in 1991 een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie werd vastgesteld. In dat geval zou het overgangsrecht de illegale bewoning door de vingers zien.

Maar de Utrechtse rechtbank constateerde al dat de eigenaar zijn beroep op overgangsrecht niet hard kon maken met duidelijke bewijzen. En de bewijslast ligt bij degene die zich beroept op het overgangsrecht. Bij een beroep op het overgangsrecht geldt volgens de rechtbank bovendien dat de illegale bewoning dan al die jaren vrijwel ononderbroken moet zijn geweest. Ook dat kon de eigenaar niet overtuigend bewijzen. De Raad van State is evenmin overtuigd door de bewijzen die de eigenaar aanleverde.

Volgens de Raad waren ze onduidelijk en verklaringen bleken zelfs tegenstrijdig. Ook volgens de Raad is de langdurige ononderbroken bewoning niet aannemelijk gemaakt. De
gemeente heeft daarom terecht ingegrepen, aldus de Raad.

De eigenaar betoogde bij de Raad verder dat de gemeente de dubbele bewoning en de bewoning van het bijgebouw ook gewoon kan legaliseren. In plaats van dreigen met een
megaboete. 

Maar de Raad stelt dat die daar weinig in kan betekenen. De gemeente heeft daarin een eigen bevoegdheid waarmee rechters, zoals die van de Raad, zich in principe niet mee
mogen bemoeien. De gemeente kan legaliseren of straffen. In dit geval wil de gemeente niet legaliseren, omdat een intensieve bewoning van de woning en het bijgebouw
onwenselijk is. De leefbaarheid voor omwonenden wordt daardoor teveel aangetast. Bewoning van het bijgebouw is bovendien onwenselijk, omdat hulpdiensten daar minder
makkelijk kunnen komen.