• Archief BDUmedia

Raadsvragen over veiligheidsgevoel in Soesterberg

SOESTERBERG De gemeenteraadsfractie van Burgerbelangen Soest-Soesterberg maakt zich naar aanleiding van signalen uit Soesterberg zorgen over het veiligheidsgevoel van de inwoners. De laatste tijd is er geklaagd over zwaar vuurwerk dat nu al word afgestoken. Ook de overlast van de jongeren op straat geeft een onveilig gevoel, zo blijkt uit de signalen. 

Met name de overlast door lachgaspatronen en mogelijke drugsverkoop word het veiligheid gevoel niet echt verbeterd. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders, bijvoorbeeld of zij de problematiek (h)erkennen en welke maatregelen tot nu toe zijn genomen om de overlast te beperken. Ze wil weten of er cijfers bekend zijn over het aantal meldingen van overlast bij zowel de politie als de gemeente en wat de gemeente, mogelijk in samenspraak met politie en justitie, gaat doen aan het 'onveiligheidsgevoel'.

Ten slotte vraagt de fractie hoe de gemeente de bevolking gaat betrekken bij de te nemen maatregelen en hoe ze ervoor gaat zorgen dat de boa's en politie meer zichtbaar in het dorp aanwezig zijn en hierdoor ook beter aanspreekbaar.