• Pixabay.com

Sombere toekomst dreigt voor bewoners bijgebouw Lange Brinkweg

SOEST De Raad van State lijkt een einde te gaan maken aan de illegale bewoning van een bijgebouw aan de Lange Brinkweg 97. Dit bleek dinsdag tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag. Volgens de eigenaren wordt daar al zeker sinds 1993 permanent gewoond met medeweten van de gemeente.

Maar de raadsvoorzitter maakte tijdens de zitting bekend dat de bewijzen daarvoor wel mager zijn. Bovendien hebben de eigenaren een kans laten lopen door geen bezwaar te maken tegen een tussentijds gewijzigd bestemmingsplan. Dat was volgens de raadsvoorzitter een uitgelezen kans om legalisering van de bewoning van het bijgebouw te vragen.

TWEE JAAR DE TIJD De raadsvoorzitter ging tijdens de zitting zelfs al zo ver om aan de gemeente te vragen op welke termijn de ontruiming kan plaatsvinden. Als de Raad van State beslist dat de gemeente terecht stopzetting eist van de illegale bewoning, dan kunnen de huurders meteen op straat worden gezet.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zal dat niet gebeuren. Ook al is volgens hem wel zeker twee jaar de tijd gegeven aan de bewoners om een andere woning te zoeken. Een termijn van drie maanden kan in de ogen van de gemeentewoordvoerder wel worden verwacht.

LANG STILGEZETEN Voor de eigenaren en de bewoners van het bijgebouw is het wel wrang dat de gemeente nu opeens doorpakt. De gemeente heeft inderdaad heel lang stilgezeten. En een eerdere wethouder heeft in een persoonlijk gesprek ook gezegd dat de bewoning kon doorgaan als er genoeg bewijs op tafel zou komen over langdurige bewoning sinds 1993.

Die bewijzen zijn ook geleverd, maar door het huidige gemeentebestuur te licht bevonden. De eigenaren en de bewoners leefden intussen in de veronderstelling dat het allemaal wel goed zat. Totdat de gemeente vorig jaar met dwangsommen kwam die kunnen oplopen tot een boete van 300.000 euro als er niet vrijwillig wordt ontruimd.

HANDTEKENINGENACTIE Een handtekeningenactie onder buurtbewoners heeft de gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen. De buren hebben geen enkel probleem met de illegale bewoning. Maar de gemeente is al enige tijd bezig om de illegale bewoning van bijgebouwen op diverse plekken aan te pakken, omdat er een wildgroei is ontstaan.

De advocaat van de eigenaren wees de raadsvoorzitter nog op de bewijslast. Het was voor de eigenaren erg lastig om de bewijzen te verzamelen. Na een lange tijd van gedogen door de gemeente moet die volgens de advocaat maar eens bewijzen dat er niet al zo lang permanent wordt gewoond. Het is de vraag of de Raad daarin meegaat. Wel hanteert de Raad intussen de lijn dat gemeenten niet meer heel lang kunnen stilzitten. Als er heel lang wordt gedoogd, mogen de eigenaren en bewoners er in principe wel op vertrouwen dat de illegale bewoning wordt geaccepteerd.

De Raad doet binnen zes weken uitspraak.