• www.pixabay.com

Zware kritiek op handhavingsbeleid Soest

SOEST De gemeente Soest voert een halfslachtig en onrealistisch handhavingsbeleid. Dat vindt de advocate van de eigenaar van een woning aan de Birkstraat. Aanleiding voor dit oordeel is de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd aan de eigenaar vanwege illegale bewoning van een bedrijfswoning. Die woning wordt gedeeld door twee huishoudens, zegt de gemeente. En daar moet een einde aan komen, omdat er maar één huishouden mag wonen. De kwestie werd vrijdag behandeld bij de Raad van State.

Eigenlijk zou de bewoning helemaal moeten worden gestaakt, omdat het om een voormalige bedrijfswoning gaat waar geen bedrijf meer bij zit. Maar dat is voor de gemeente van later zorg. Deze actie is onderdeel van de opschonen van het buitengebied door de gemeente. Het gaat om percelen met een agrarische bestemming die daarvoor niet worden gebruikt. En woningen die niet volgens de bestemming worden gebruikt. In hetzelfde gebied trad de gemeente al met enige tegenzin en onder druk van de provincie op tegen de familie Potter. En dat leverde geruchtmakende rechtszaken op.

,,Deze zaak is aangekaart bij de gemeente door buren die zelf ook illegaal wonen", zegt de eigenaar. Hij en zijn advocate vinden het optreden van de gemeente volstrekt tegenstrijdig. ,,De gemeente beroept zich op een agrarische bestemming die er nooit is geweest", zegt de eigenaar.

UITERST STRENG En volgens zijn advocate werkt de gemeente intussen aan beleid om de bestaande bebouwing en het gebruik van het gebied toch in bepaalde mate toe te staan. Maar volgens de gemeente is de provincie uiterst streng. ,,Die zal een extra woning in het buitengebied niet snel toestaan", aldus een woordvoerster.

Ze wees de Raad wel op overleg dat met de eigenaar wordt gevoerd over een oplossing van het probleem in dit gebied. De advocate van de eigenaar vindt het vreemd dat dan tegelijkertijd wordt gehandhaafd met dwangsommen.

Aan de bewoning door twee huishoudens is inmiddels een einde gemaakt, aldus de advocate. De dwangsom van de gemeente kan daarom ook van tafel. Maar daar denkt de gemeente anders over. Pas als over een jaar het gebruik van de woning is zoals de gemeente dat wil, zal de dwangsom worden ingetrokken.

De Raad van State kan die dwangsom ook vernietigen. Of dat zal gebeuren, is zeer de vraag. In principe moet de gemeente optreden als een bestemmingsplan niet wordt nageleefd. Of die bestemming nu realistisch is of niet.

De Raad doet over zes weken uitspraak.