• Lia Bak: ,,Wij nemen de hulpmiddelen graag over en zorgen ervoor dat het hulpmiddel een nieuwe gebruiker krijgt. -

    Peter Beijer

Rollator en rolstoel krijgen tweede leven

SOEST Een rolstoel in de schuur of een rollator op zolder. Er zijn genoeg hulpmiddelen die stof liggen te vangen, terwijl anderen daar juist weer gebruik van kunnen maken. De King Arthur Groep haalt die graag op en zorgt ervoor dat deze uitgeleend worden aan een volgende gebruiker.

Peter Beijer

Lia Bak van de King Arthur Groep loopt naar een schuurtje op het terrein van de instelling aan de Molenstraat. ,,Kijk eens, een aantal rollators, een looprekje, nog prima te gebruiken. Tot voor enkele jaren geleden kon men een beroep doen op de gemeente voor een rolstoel, rollator of scootmobiel. Door veranderende wetgeving bekostigen burgers dat nu veelal zelf. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd", vertelt Lia.

ZONDE ,,Aan de andere kant blijven familieleden na opname in een verpleeghuis of na overlijden van een familielid met goede hulpmiddelen 'zitten', waarvan zij het zonde vinden om het weg te gooien. Kortom: de een houdt het over, de ander kan het goed gebruiken. Wij nemen de hulpmiddelen graag over en zorgen ervoor dat de rollator of een ander hulpmiddel een nieuwe gebruiker krijgt."

KRUKKEN De King Arthur Groep is een organisatie die gericht is op verbetering van het welzijn van mensen met dementie en hun partner en/of mantelzorger waardoor zij langer thuis kunnen blijven. Dat betekent niet dat het uitlenen van hulpmiddelen alleen is voorbehouden aan de mensen uit de eigen doelgroep, legt Lia Bak uit. ,,Wanneer iemand bijvoorbeeld tijdelijk hulpmiddelen nodig heeft, bijvoorbeeld krukken bij een beenblessure, dan kunnen wij eventueel ook behulpzaam zijn. Het ligt er natuurlijk aan wat we in voorraad hebben. Hebben wij het niet dan zijn er natuurlijk ook thuiszorgwinkels."

BESTE IDEE Petra Visser kwam in 2016 met een idee onder de naam 'Hulpmiddelen voor Nop'. Het idee, genomineerd voor Het Beste Idee van Soest, sloeg aan. Inmiddels is er een eigen website en een Facebook-pagina waarmee tweedehands hulpmiddelen gratis van eigenaar wisselen. De service is vooral bedoeld voor mensen met een kleine beurs of voor degene die het middel tijdelijk nodig heeft.

GRATIS Wanneer het hulpmiddel gerepareerd moet worden, wordt aan lokale ondernemers gevraagd of dit gratis gedaan kan worden. Het schoonmaken ervan wordt gedaan door de deelnemers van de King Arthur Groep. De volgende hulpmiddelen kunnen ingeleverd worden: po-stoel, sta-op-stoel, douchestoel, rolstoel, krukken, looprekje, scootmobiel, incontinentiemateriaal (Nieuw in de verpakking, dit kan niet aan de apotheek worden teruggegeven), verbandmiddelen, zwachtels en andere compressiemiddelen.

DUURZAAMHEIDSGEDACHTE Hulpmiddelen voor Nop heeft ook een duurzaamheidsgedachte, vertelt Lia erover: ,,Het kenmerk van een wegwerpeconomie is dat de gebruiksduur van de producten vaak korter is dan hun levensduur. Het hergebruik van een hulpmiddel zorgt ervoor dat de oude middelen niet weggegooid worden en dat er dus geen nieuwe spullen gemaakt hoeven te worden."

Wie tijdelijk of voor langere tijd een rollator nodig heeft of hulpmiddelen beschikbaar wil stellen, kan terecht bij de King Arthur Groep aan de Molenstraat 8a, via het telefoonnummer 06-37449397 (Lia Bak) of per e-mail ocsoest@kingarthurgroep.nl. Kijk ook op www.hulpmiddelenvoornop.nl.