• Lex van Lieshout

Sluitende meerjarenbegroting Soest

SOEST Het college van B&W is erin geslaagd een structureel sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 te presenteren. De ozb-stijging blijft beperkt tot de inflatie (1,4%) en de algemene reserve blijft ook de komende jaren boven het afgesproken minimumomvang van € 6 miljoen.

Dat staat in de vandaag gepresenteerde begroting van 2019. Hierin wordt onder meer vermeldt dat de haalbaarheidsstudie van het Dalberggebied wordt opgeleverd. Deze studie moet inzicht bieden in de kansen die dit gebied kan bieden voor wonen, besturen, cultuur en sport. Ook gaat Soest met partners een taskforce vormen om samen een programma te ontwikkelen voor de energietransitie.