• Robert Vos

Soest staat bouw op Eng van 31 woningen niet toe

SOEST De gemeente werkt niet mee aan de vraag om 31 woningen te bouwen aan de Verlengde Talmalaan. Woningbouw is gewoonlijk gewenst. Echter, er liggen te veel bezwaren op deze locatie achter de witte boerderij.

Martin Huizenga

Woningbouw zou hier ten koste gaan van de cultuurhistorische waarde, het dorpse karakter, de landschappelijke beleving en groengebieden die nodig zijn omdat het weer natter wordt. De bestemmingen 'Agrarische waarde' en Archeologische waarde met een hoge verwachting' voor dit gebied zijn sinds geruime tijd vastgesteld en van een vaste waarde.

De locatie ten noorden van de Verlengde Talmalaan maakt deel uit van de Soester Eng. Deze stuwwal uit de laatste ijstijd speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Soest. De Soester Eng is vanaf de 19e eeuw steeds verder bebouwd geraakt. Wat nu nog resteert, is een noordelijk en zuidelijk deel.

AFBREUK De noordelijke Eng vormt door de open en groene uitstraling een prettig gebied voor de aangrenzende wijken zoals 't Hart, Klaarwater en Soestdijk. Het verkleinen van het open en groene karakter van dit gebied voor woningbouw doet daar afbreuk aan.

INSPIRATIEKAART De belangrijkste uitkomst van de workshop cultuurhistorie die vorig jaar met bewoners rondom de Eng is gehouden: 'Handen af van de Eng'. Opgenomen in de cultuurhistorische inspiratiekaart voor de Soester Eng.