• Lex van Lieshout ANP XTRA

Speeltuin, buurtkeuken en vernieuwing Smitsplein krijgen vorm

SOEST Op dit moment wordt hard gewerkt aan een grote speeltuin, de buurtkeuken en de vernieuwing van het Smitsplein. Met het uitvoeringsplan Smitsveen wil de gemeente de ervaren overlast van jongeren verminderen en de inrichting en uitstraling van de wijk verbeteren. Hoe dat precies kan en moet is de afgelopen tijd samen met buurbewoners bekeken. Die samenwerking heeft nu geleid tot en een aantal concrete projecten.

De bewoners van de Weegbreestraat hebben de wens geuit om hier een speeltuin met echte speeltoestellen te plaatsen. Ook het onderzoek in het kader van 'Natuurspelen' laat volgens de gemeente zien dat dit 'prima past'. ,,De grootte van de speeltuin is in samenspraak met de omwonenden vastgesteld en op dit moment wordt er gewerkt aan drie verschillende ontwerpen. De omwonenden mogen kiezen welke variant zij graag willen, en zij kunnen ook een rol krijgen in het beheer en de invulling van de speeltuin ná de plaatsing. Zo behoren tuintjes aan de rand van de speeltuin, of gedeeld onderhoud, tot de mogelijkheden. De verwachting is dat de speeltuin eind 2019 in gebruik genomen wordt."

BUURTRESTAURANT De plannen om een buurtrestaurant in de Plantage te vestigen, de Resto van Harte, zijn ook verder onderzocht. ,,De Plantage is een bijzonder gebouw en er blijkt teveel veranderd te moeten worden om er een professionele keuken in te kunnen vestigen (wat een vereiste is voor Resto van Harte). ,,Het idee van samen koken en eten, verbinden van de wijk en de samenwerking tussen verschillende partijen juichen we toe. Daarom heeft de gemeente samen met toekomstige gebruikers gekozen om de bestaande keuken te verbouwen. Dit wordt de Buurtkeuken. Ook hier staat samen koken en samen eten centraal."

SMITSPLEIN Het afgelopen jaar is gebruikt om tot ideeën te komen voor een mooier en functioneler Smitsplein. Er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden over hun wensen ten aanzien van het gebruik van het Smitsplein. De voetbalkooi wordt niet verplaatst, omdat dat niet haalbaar bleek. Wel vermindert de gemeente de geluidshinder door het hekwerk op korte termijn aan te passen. Daarnaast wordt groen toegevoegd aan het plein en worden er spel- en sporttoestellen geplaatst. Buurtbewoners kunnen tijdens een roadshow meedenken over de precieze invulling. In het najaar van 2019 start de uitvoering van dit plan.

En er zijn ook andere initiatieven ontstaan, die níet in het uitvoeringsplan genoemd zijn, maar wél bijdragen aan het doel ervan. The Voice of Soest, de Werkplaats in de Wijk en Fitness voor Vrouwen zijn hier enkele voorbeelden van.