• Ronald Kersten fotografie

Sporthal Overhees nog geen gelopen race

SOEST Het college wil dat de gemeenteraad begin 2018 een locatie aanwijst voor de nieuwe sporthal. Om te voorkomen dat er een plek in Overhees uit de bus komt, hopen veel wijkbewoners dat het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar heen wordt getild.

Johan van Beek

Deze groep vestigt haar hoop op een andere samenstelling van de raad dan nu, waarin een meerderheid vooralsnog het standpunt van het college (sporthal in Overhees) volgt. De vraag is hoe sterk de samenhang in de huidige coalitie is wanneer de lokale verkiezingen voor de deur staan. Dan kunnen ineens weer heel andere wetten gelden en is in het verleden coalitie-discipline al vaker van ondergeschikt belang geweest, zeker bij gevoelige onderwerpen als deze.

VOERTUIGEN Volgens berekeningen en metingen van de gemeente zal een sporthal per dag 200 tot 260 voertuigen per dag aantrekken, met een piek in de avonduren en de weekeinden. Er zijn 70 parkeerplaatsen en bijna honderd stallingplekken voor fietsen nodig. Gebleken is dat de gemeente een relatief kleine sporthal wil realiseren, veel kleiner dan Beukendal dat het college het liefst door de slopershamer met de grond gelijk gemaakt ziet worden. In de kleinere hal zou ook maar plaats zijn voor honderd toeschouwers. Zaterdag jl. waren meer mensen getuige van de thuiswedstrijd van het eerste herenteam van Red Stars. De gemeente stelt dat bij grote (sport)evenementen gebruik kan worden gemaakt van Sportboulevard de Eng of de Banninghal in Soesterberg.

BEUKENDAL De geluiden uit Overhees zijn tot dusver eenduidig: géén sporthal in de wijk, die is daar niet op ingericht. Voor hen is en blijft Beukendal de beste plek voor een sporthal. Dat werd nogmaals duidelijk tijdens de twee workshops die de gemeente in oktober hield voor een gezelschap van circa dertig burgers. Beukendal scoorde verreweg het hoogst op de thema's verkeer en veiligheid Maar in hoeverre is de mening van 'Overhees' bepalend? De sporthal wordt gebruikt door mensen uit alle wijken van de gemeente.

SCHOLEN De gemeente heeft tot nu vooral geschermd met de belangen van de vier basisscholen in Overhees (en de Insingerschool in Hees). De afstand naar de gymles zou maximaal 1 kilometer moeten bedragen. Beukendal valt voor Overhees buiten die lijn. Nu nog wordt er gegymd in de sportzaal van het Orlandogebouw (dat de gemeente wil afbreken, en waar ruimte zou kunnen ontstaan voor (senioren)woningen) en de sportzaal van het Willaertgebouw (die de gemeente wil afstoten). Idea is zelfs benoemd als mogelijke locatie, net als de Dorpsstreek, de kinderboerderij, het oude Van Oest-terrein, een weiland bij de Boerenstreek, Orlando en 'last but not least Beukendal dat de grote voorkeur heeft van de bewoners van Overhees.

AFGESCHREVEN In het Willaertgebouw (Idea) is in de bibliotheek onlangs nog 100.000 euro geïnvesteerd voor een verbouwing, maar het gebouw van eind jaren zeventig is verder boekhoudkundig afgeschreven. De voorzieningen zouden naar de Dalweg kunnen verplaatst. Dat is een plan dat jaren geleden al werd geopperd, maar het (voormalige) politiebureau staat daar een beetje in de weg. De recherche is er nog gehuisvest. Niet uitgesloten is dat de gemeente er werkplekken voor ambtenaren gaat creëren, omdat er volgens de gemeente in het gemeentehuis te weinig ruimte is, sinds er vanwege de Sociaal Domein taken meer mensen op het Raadhuisplein kwam te werken.

KINDERBOERDERIJ Verder blijft het vraagtekens oproepen dat locaties als de kinderboerderij (een groen hart van de wijk dat stap voor stap door Stichting Balans wordt opgeknapt) en het Van Oest-terrein (waar een projectontwikkelaar woningen wil neerzetten) nog zo prominent in de gemeentelijke onderzoeken worden meegenomen.

BEWONERSVAOND Op maandag 20 november is er - naar aanleiding van de workshops - nog een bewonersavond over de sporthallocatie. Daarna wil het college een voorstel voorbereiden voor de gemeenteraad. Het college wil dat de raad begin volgend jaar iets te kiezen heeft en zal minimaal twee locaties in het voorstel meenemen, met alle onderbouwingen erbij.

Alternatieve locaties die de deelnemers aan de workshops inbrachten, worden niet door de gemeente zelf meegenomen. ,,Omdat we de opdracht van de raad hebben gekregen om de zes locaties in Overhees en Beukendal nader te onderzoeken. Ze worden wel benoemd in het verslag, zodat de raad notie kan nemen van de standpunten en ideeën van de burgers over dit item. ,,De raad heeft de bewoners geen opdracht gegeven, maar wel beloofd om naar ons te luisteren", aldus een bewoner.