• Wikimedia.

Subsidie voor nieuw Pop-up Museum in Soest

SOEST Diverse culturele en maatschappelijke organisaties in Soest willen in 2019 een Pop-up Museum starten, waarbij senioren een belangrijke rol spelen in de organisatie. Het initiatief ontvangt een startsubsidie van de gemeente.

Initiatiefnemers zijn Idelette Sleurink (directeur SWOS) en Anita Vreugdenhil (cultuurconsulent Idea). Beiden geloven in de kracht van kunst voor ouderen. En dat veel ouderen nog volop in de samenleving kunnen staan en meedoen. Stichting Lyvore raakte al snel enthousiast en bood verzorgingshuis Molenschot aan als locatie voor het museum.

Het idee van het museum is dat gastconservatoren kunst zoeken uit de collectie van de kunstuitleen Gooi- en Eemland. Het Pop-up museum is een tijdelijk museum op locatie met diverse nevenactiviteiten: concerten, het vertellen van verhalen of gedichten, modeshows, workshops beeldend en dans en een reizende expositie.

,,Wat het idee extra leuk maakt, is dat oudere vrijwilligers een belangrijke rol krijgen in de organisatie van het Pop-up museum. Maar ook dat studenten van de HKU worden gevraagd om mee te helpen. Door dit project opent een verzorgingstehuis haar deuren op een laagdrempelige en aansprekende manier voor publiek van alle leeftijden'', aldus de gemeente Soest in een persbericht.

Vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein en het fonds Maatschappelijk Cultureel Belang van de gemeente Soest krijgen de initiatiefnemers middelen om het initiatief verder uit te werken. Het Innovatiefonds Sociaal Domein wil nieuwe initiatieven en kruisbestuivingen stimuleren op het gebied van zorg, zelfredzaamheid, participatie en veiligheid. Initiatieven krijgen subsidie vanuit het fonds Maatschappelijk Cultureel Belang als cultuur een bijdrage levert aan het meedoen van mensen. Voor de zomer zijn de plannen klaar en worden sponsors en fondsen benaderd.

Wethouder Peter van der Torre: ,,Het is mooi om te zien dat senioren, studenten en organisaties in Soest gaan samenwerken om cultuur in de buurt en dichtbij mensen te brengen. Ik ben er erg enthousiast over."