• Archief BDU Media

Tegenvaller voor ijsclubs tijdens regionale klimaattop

SOEST Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het Waterschap Vallei en Veluwe had tijdens de regionale klimaattop Vallei en Veluwe in Nunspeet slecht nieuws voor de ijsclubs. Het verbod om oppervlaktewater te onttrekken blijft tot 15 januari onverminderd van kracht en hierop wordt voor de ijsclubs geen uitzondering gemaakt wanneer het gaat vriezen.

Wijnand Kooijmans

Na 15 januari wordt gekeken of het verbod kan worden opgeheven, maar zekerheid daarover wil de dijkgraaf niet geven. Binnen het werkgebied van het waterschap zijn veertig ijsbanen gelegen. Deze leggen een enorme claim op het water wanneer ze dit gaan oppompen.

KLIMAAT Als het gaat om het klimaat is men binnen de regio's Vallei en Veluwe al goed bezig, zo vindt de dijkgraaf. Eén van de belangrijkste opgaven voor de toekomst is water langer vast te houden, waar het beheer nu vaak is gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Steden moeten vergroenen, stenen moeten eruit om plaats te maken voor planten.

ZEESPIEGEL Een flinke stijging van de zeespiegel is niet ondenkbaar zonder het nemen van maatregelen. Dat is ook slecht voor de gezondheid van mensen. Wereldwijd moet de toename van de uitstoot van C02 worden aangepakt, maar ook regionaal. Het kan, zo zegt de dijkgraaf, niet zo zijn dat regionaal het hoofd in de schoot wordt gelegd omdat wereldwijd hieraan niet door alle landen gevolg wordt gegeven.

GEDRAGEN De aanpak van het klimaat, zo is één van de uitkomsten, moet breder worden gedragen binnen ambtelijke organisaties. Nu wordt dit veelal alleen gedragen door mensen die het blauwe bloed van het water door de aderen hebben stromen. Terwijl het klimaat echter ook een enorme invloed heeft als het gaat om het sociale domein. Te denken valt alleen al aan de hittestress die tijdens de afgelopen zomer een enorme impact heeft gehad.

SAMENWERKING Bob Bergkamp van de regio Noord-Veluwe vindt dat haast moet worden gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het moet niet blijven bij praten over mogelijk te nemen maatregelen. Samenwerking binnen de regio is daarbij van het grootste belang. Ook Hans van Daalen, wethouder in Barneveld en voorzitter van het platform Water Vallei en Veluwe, sluit zich daarbij aan. ,,Met alleen onderzoeken en goede bedoelingen komen wij er niet, er moeten concrete afspraken worden gemaakt."

AANDACHT Ook hij pleit voor bredere aandacht voor het klimaat binnen de totale gemeentelijke organisaties. Op alle terreinen is wel een link met het klimaat. Duidelijk werd tijdens de regionale klimaattop dat mensen hier bewuster van moeten worden gemaakt. Nienke de La Beij van Vitens, het waterbedrijf met 5,7 miljoen klanten, geeft aan dat per persoon dagelijks 120 liter water wordt gebruikt, waarbij tweemaal douchen per dag 55 liter voor de rekening neemt. Daarin is, zo vindt ze, wel een stap te maken. De grootste groep gebruikers geeft aan alleen water te willen gebruiken wanneer dit strikt noodzakelijk is.

HITTESTRESS Monique Zuurbier van de GGD maakt zich vooral zorgen over de hittestress en dan vooral de gevolgen voor de groeiende groep ouderen. Gebouwen moeten koeler worden, de aandacht van de zorg voor hitte bij ouderen laat te wensen over.

GEVOLGEN Mensen moeten de gevolgen van de klimaatverandering helder krijgen uitgelegd, zo vindt ook Elsbeth Beelen-van der Graaf van de Veiligheidsregio Utrecht. Het aantal branden is verdubbeld afgelopen zomer. Mensen moeten beseffen dat bij vijftien centimeter water een auto stopt met rijden. Het grootste gevaar zit hem volgens Beelen-van der Graaf misschien wel in het uitvallen van elektriciteit door brand of overstroming, omdat dit het openbare leven lam kan leggen. Aspecten die naar haar mening te weinig worden betrokken bij de discussies over het veranderende klimaat.